İsveç Başkonsolosluğu Hibe Çağrısı

   


<div>İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2001 yılından beri fon imkanı sunarak iki ülke arasındaki iş birliklerini&#160;<span style="text-align: justify;">güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. Misyonumuz tüm Türkiye’yi kapsayan projeleri sivil&#160;</span><span style="text-align: justify;">toplum örgütleri ile iş birliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır. Desteğimiz,&#160;</span><span style="text-align: justify;">İsveç&#39;in Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle 2021-2027&#160;</span><span style="text-align: justify;">yönlendirilmektedir. Stratejiye <a href="https://government.se/4a81c2/globalassets/regeringen/dokument/strategy-reform-cooperation-western-balkans-and-turkey-2021-27.pdf">buradan </a>ulaşabilirsiniz.</span></div><div><span style="text-align: justify;"><br/></span></div><div>2023 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıklarımız aşağıdaki gibidir:</div><div><br/></div><div>• İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek&#160;<span style="text-align: justify;">için imkan sunan çalışmalar.</span></div><div>• Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve&#160;<span style="text-align: justify;">etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.</span></div><div>• Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.</div><div>• Gençlerin demokratik katılımı için fırsatlar yaratmak.<br/></div><div>• İşyerinde işçi haklarının ve insan haklarının güçlendirilmek</div><div><br/></div><div>Farklı kurumların ve sektörlerin arasında iş birliklerini teşvik ediyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerinde&#160;<span style="text-align: justify;">faaliyet gösteren projelerin olmasına da ayrıca önem veriyoruz. Aynı zamanda başka finansal&#160;</span><span style="text-align: justify;">bağışçıların da bulunmasını tavsiye ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi, başvuran&#160;</span><span style="text-align: justify;">örgütlerin hem kurumsal yapılarında hem de çalışma yöntemlerine ve faaliyetlerine entegre edilmiş&#160;</span></div><div>olmalıdır.</div><div><br/></div><div><em>Başvuru teslimatı için son tarih 1 Eylül 2022’dir.</em><br/></div><div><br/></div><div rtenodeid="3"><strong>Başvuru koşulları</strong></div><div>• Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları ve üniversiteler başvuru&#160;<span style="text-align: justify;">yapabilir. Bireysel ve kâr amacı güden şirket başvuruları kabul edilmemektedir. Suriye krizi ile&#160;</span><span style="text-align: justify;">ilgili olan proje önerileri Sida’nın Suriye krizi stratejisine yönlendirilmektedir.</span></div><div>• İş birliği ve destek başvuruları için <a href="https://www.swedenabroad.se/globalassets/ambassader/turkiet-istanbul/documents/project-application-form-2020.pdf">buradaki </a>Grant Application Form’u dikkatlice inceledikten&#160;<span style="text-align: justify;">sonra İngilizce olarak İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na posta yolu ile ulaştırmanızı rica&#160;</span><span style="text-align: justify;">ederiz.</span></div><div>• Başvuru formunu doldurmadan önce, stratejinin tamamını <a href="https://government.se/4a81c2/globalassets/regeringen/dokument/strategy-reform-cooperation-western-balkans-and-turkey-2021-27.pdf">buradan&#160;</a>okumanızı tavsiye&#160;<span style="text-align: justify;">ederiz. Eğer projenizin hibe almak için yeterli olduğuna emin değilseniz bir ön soruşturma için&#160;</span><span style="text-align: justify;">Birime e-posta yoluyla projenin kısa bir açıklamasını gönderebilirsiniz. İletişim bilgilerimizi ve&#160;</span><span style="text-align: justify;">sık sorulan soruları aşağıda bulabilirsiniz.</span></div><div>• Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvurular kabul edilecektir. 10 sayfadan fazla&#160;<span style="text-align: justify;">olmamalıdır.</span></div><div>• Başvuru formunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.<br/></div><div><br/></div><div>Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.<br/></div><div><br/></div><div>Doldurulan form normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na iletilmelidir. Lütfen şeffaf&#160;<span style="text-align: justify;">dosya kullanmayınız. Lütfen çevreyi düşünün.</span></div><div><span style="text-align: justify;"><br/></span></div><div>Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na geç yapılan, eksik&#160;&#160;<span style="text-align: justify;">gelen, e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.</span></div><div><span style="text-align: justify;"><br/></span></div><div rtenodeid="4"><strong>İrtibat bilgileri</strong></div><div>İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Türk İsveç İşbirliği Birimi:</div><div>Marie-Louise Thaning</div><div>Didem Özalp<br/></div><div><br/></div><div>E-posta:</div><div>[email protected]</div><div>Telefon:<br/></div><div>+90 212 334 06 04</div><div>+90 212 334 06 00</div><div>Adres:</div><div>İsveç Başkonsolosluğu</div><div>Şahkulu Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 247 (Tünel)</div><div>P.K. 125</div><div>34433 Beyoğlu İstanbul<br/></div><div><br/></div><div>Sıkça Sorulan Sorular (SSS)</div><div>1.Projeler için maksimum/minimum bütçe nedir?</div><div>a.Maksimum veya minimum bütçe yoktur. Ancak ortalama proje desteği genelde 300.000-500.000 TL&#160;<span style="text-align: justify;">civarındadır ve proje fikrine bağlıdır.</span></div><div>2.Proje süresi ne kadardır?</div><div>a. Maksimum proje süresi 12 aydır. 2023 projeleri için fon, en geç 31 Ocak 2024&#39;e kadar&#160;<span style="text-align: justify;">harcanmalıdır.</span></div><div>3.Elden teslim kabul ediliyor mu?</div><div>a.Proje başvurusu Başkonsolosluğumuzun girişinde güvenlik görevlisine teslim edilebilir.</div><div>4. Son başvuru tarihi ne zaman?<br/></div><div>a. Başkonsolosluk en geç 1 Eylül tarihine kadar gönderilmiş veya postalanmış proje başvurularını&#160;<span style="text-align: justify;">kabul etmektedir.</span></div><div>5. Kullandığınız bir bütçe şablonu var mıdır?</div><div>a. Başkonsolosluk herhangi bir şablon kullanmamaktadır. Her başvuran kurum kendi bütçesini ve&#160;<span style="text-align: justify;">şablonunu geliştirmekte özgürdür. Bütçenin detaylı ve net olması son derece önemlidir. Bütçe’ye aynı&#160;</span><span style="text-align: justify;">zamanda bir denetim maaliyeti eklenmelidir.</span></div><div>6. Bir ön değerlendirme yapılabilir mi?</div><div>a. Hayır, Başkonsolosluğun proje başvurularının ön değerlendirmesini yapma imkanı yoktur.</div><div>7.Sonuçlar ne zaman açıklanacak?</div><div>a. Sonuçları 2022 yılının Aralık ayında açıklamayı hedefliyoruz.</div><div>8.Yeni kurulmuş kurumların fona başvurma imkanı var mıdır?</div><div>a. Evet.</div><div>Detaylar : <a href="https://www.swedenabroad.se/tr/embassies/t%C3%BCrkiye-%C4%B0stanbul/">https://www.swedenabroad.se/tr/embassies/t%C3%BCrkiye-%C4%B0stanbul/</a><br/></div><div><br/></div><div><strong>İletişim</strong>: İrem Ece Akpınar</div><div>[email protected]<br/></div><div>D. Projeler Koordinatörü<br/></div><div rtenodeid="5" style="text-align: center;"><br rtenodeid="6"/></div><div rtenodeid="7" style="text-align: center;"><strong>İstanbul Aydın Üniversitesi</strong></div><div style="text-align: center;"><strong>Teknoloji Transfer Ve Proje Yönetim Ofisi &amp; TEKMER</strong><br/></div><p><br/></p>

Yayınlandı:
7.6.2022

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes