İsrail Parlementosu'na Kınama

 İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası ile İlgili Senato Kararı


<p style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><br/></p><p style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; text-align: justify;">İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletlerin yasal ve ahlaki sistemiyle çatışmaktadır. Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukukdışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. <br/><br/><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="4"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>Öte yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, birarada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir.</span><br/><span id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span></p><p style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;">Rektörler olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail&#39;i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz.</span><span id="ms-rterangepaste-end" aria-hidden="true"></span><br/></p><p style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><br/></span></p>&#160;<a href="/haberler/Documents/kinama_eng.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">&gt; English&#160;</span></a><br/>&#160;<a href="/haberler/Documents/kinama_german.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">&gt; German</span></a><br/>&#160;<a href="/haberler/Documents/kinama_fransiz.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">&gt; Frenc</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">h</span></a><br/>&#160;<a href="/haberler/Documents/kinama_cin.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">&gt; C</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">hinese&#160;</span></a><br/>&#160;<a href="/haberler/Documents/kinama_russian.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">&gt;&#160;</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Russian</span></a><br/>&#160;<a href="/haberler/Documents/kinama_ibranice.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">&gt;&#160;</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Hebrew</span></a><br/>&#160;<a href="/haberler/Documents/kinama_arab.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">&gt;&#160;</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Arabic</span></a><p style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><br/></p><ul style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><li></li></ul>

Yayınlandı:
24.7.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes