Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Değerlendirme Raporu

 İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı (İngilizce Okutmanı) Değerlendirme Raporu


<p><span style="font-size: 11pt; line-height: 107%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">Üniversitemiz öğretim elemanın alımına ilişkin 10-11.07.2017 tarihleri arasında yapılmış olan giriş sınavının sonuçları aşağıda açıklanmıştır. <em>“Öğretim Üye Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” </em>uyarınca Üniversitemiz <strong>Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı </strong>için ilan edilen okutman kadrolarına başvuran adaylar için, sınav komisyonumuzca ön değerlendirme yapılmış ve değerlendirme sonucu; ALES puanından 70,000 üstü puan alanların, mesleki çalışmaları, sektörel deneyimleri ve alanlarıyla ilgili aldıkları eğitimler değerlendirildi. Bu adaylar alanları ile ilgili yazılı giriş sınavına alındı ve ayrıca adaylara, kendilerinin belirlediği konuda 45 dakikalık deneme dersi verdirildi. Gerek verdikleri deneme derslerinde gerekse yazılı sınavlarında başarılı bulunan aşağıda adı soyadı yazılı adaylar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programına öğretim elemanı atamaları için <strong>YETERLİ</strong> ve <strong>BAŞARILI </strong>bulunmuştur.</span></p><p><span style="font-size: 11pt; line-height: 107%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 11pt; line-height: 107%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;">&#160;<a href="/haberler/Documents/deg_raporu.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/></a><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, serif; font-size: 14.6667px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><a href="/haberler/Documents/deg_raporu.pdf" target="_blank">&gt;&gt; Değerlendirme raporu için t<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>ıklayınız&#160;</a></span></span></p><p><span style="font-size: 11pt; line-height: 107%; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;"><br/></span></p>

Yayınlandı:
14.7.2017

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No