İngilizce Hazırlık Programına Kayıt Yaptıran Tüm Öğrencilerin Dikkatine

 İngilizce Hazırlık Programı Hk.


<p></p><p style="text-align: center;"><a href="/haberler/Documents/SEV%C4%B0YE%20BEL%C4%B0RLEME%20VE%20MUAF%C4%B0YET%20SINAVLARI%20HAKKINDA.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><strong>SEVİYE BELİRLEME VE MUAFİYET SINAVLARI HAKKINDA</strong></a><br/></p><p style="text-align: center;"><a href="/haberler/Documents/E-Kay%C4%B1t%20Yapt%C4%B1ran%20%C3%96%C4%9Frencilerin%20Dikkatine.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/></a><strong><a href="/haberler/Documents/E-Kay%C4%B1t%20Yapt%C4%B1ran%20%C3%96%C4%9Frencilerin%20Dikkatine.pdf">E-Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dikkatine</a></strong><br/></p><p style="text-align: center;"><a href="/haberler/Documents/B-2%20seviyesi%20i%C3%A7in%20Konu%C5%9Fma%20ve%20Yazma%20S%C4%B1navlar%C4%B1%20duyurusu.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/></a><strong><a href="/haberler/Documents/B-2%20seviyesi%20i%C3%A7in%20Konu%C5%9Fma%20ve%20Yazma%20S%C4%B1navlar%C4%B1%20duyurusu.pdf">B-2 seviyesi için Konuşma ve Yazma Sınavları duyurusu</a></strong><br/></p><p style="text-align: center;"><a href="/haberler/Documents/02.10.2020%20Tarihli%20%C4%B0ngilizce%20Muafiyet%20ve%20B%C3%BCt%C3%BCnleme%20S%C4%B1nav%C4%B1%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf" rtenodeid="2"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" rtenodeid="3" alt=""/></a><strong><a href="/haberler/Documents/02.10.2020%20Tarihli%20%C4%B0ngilizce%20Muafiyet%20ve%20B%C3%BCt%C3%BCnleme%20S%C4%B1nav%C4%B1%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf" rtenodeid="2">02.10.2020 Tarihli İngilizce Muafiyet ve Bütünleme Sınavı Sonuçları</a></strong><br/></p><p style="text-align: center;"><a href="/haberler/Documents/SEYAHAT%20ENGEL%C4%B0%20OLAN%20VE%20%C5%9EEH%C4%B0R%20DI%C5%9EINDA%20BULUNAN%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%C4%B0M%C4%B0Z%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20SEV%C4%B0YE%20BEL%C4%B0RLEME%20SINAV%20DUYURUSU.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/></a><strong><a href="/haberler/Documents/SEYAHAT%20ENGEL%C4%B0%20OLAN%20VE%20%C5%9EEH%C4%B0R%20DI%C5%9EINDA%20BULUNAN%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%C4%B0M%C4%B0Z%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20SEV%C4%B0YE%20BEL%C4%B0RLEME%20SINAV%20DUYURUSU.pdf">SEYAHAT ENGELİ OLAN VE ŞEHİR DIŞINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SEVİYE BELİRLEME SINAV DUYURUSU</a></strong><br/></p><p style="text-align: center;"><a href="/haberler/Documents/%C3%A7evrim%20i%C3%A7i%20g%C3%BCz%20d%C3%B6nemi%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-duyurusu.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/></a><strong><a href="/haberler/Documents/%C3%A7evrim%20i%C3%A7i%20g%C3%BCz%20d%C3%B6nemi%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-duyurusu.pdf">çevrim içi güz dönemi açıklaması</a></strong><br/></p><p style="text-align: center;"><a href="/haberler/Documents/SEYAHAT%20ENGEL%C4%B0%20OLAN%20VE%20%C5%9EEH%C4%B0R%20VEYA%20YURTDI%C5%9EINDA%20BULUNAN%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20%202.SEV%C4%B0YE%20BEL%C4%B0RLEME%20SINAVI.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/></a><strong><a href="/haberler/Documents/SEYAHAT%20ENGEL%C4%B0%20OLAN%20VE%20%C5%9EEH%C4%B0R%20VEYA%20YURTDI%C5%9EINDA%20BULUNAN%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20%202.SEV%C4%B0YE%20BEL%C4%B0RLEME%20SINAVI.pdf">SEYAHAT ENGELİ OLAN VE ŞEHİR VEYA YURTDIŞINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER İÇİN 2.SEVİYE BELİRLEME SINAVI</a></strong><br/></p><p style="text-align: center;"><a href="/haberler/Documents/SEYAHAT%20ENGEL%C4%B0%20OLAN%20VE%20%C5%9EEH%C4%B0R%20DI%C5%9EINDA%20BULUNAN%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%C4%B0M%C4%B0Z%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%203.%20SEV%C4%B0YE%20BEL%C4%B0RLEME%20SINAV%20DUYURUSU.pdf" rtenodeid="2"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" rtenodeid="3" alt=""/></a><strong><a href="/haberler/Documents/SEYAHAT%20ENGEL%C4%B0%20OLAN%20VE%20%C5%9EEH%C4%B0R%20DI%C5%9EINDA%20BULUNAN%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%C4%B0M%C4%B0Z%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%203.%20SEV%C4%B0YE%20BEL%C4%B0RLEME%20SINAV%20DUYURUSU.pdf" rtenodeid="2">SEYAHAT ENGELİ OLAN VE ŞEHİR DIŞINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN 3. SEVİYE BELİRLEME SINAV DUYURUSU</a></strong><br/></p><p style="text-align: center;"><a href="/haberler/Documents/ONLINE%20DUYURU.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><strong>ONLINE DUYURU</strong></a><br/></p><p></p>

Yayınlandı:
20.10.2020

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes