İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği Değ. Sonuçları

 İngiliz Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği Değerlendirme Sonuçları


<p>​</p><div style="text-align: center;"><strong>İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi</strong></div><div style="text-align: center;"><strong>İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü, &#160;İngiliz Dili Ve Edebiyatı&#160; Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği Değerlendirme Sonuçları</strong></div><div style="text-align: center;">İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,&#160; İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı&#39;nda açık bulunan araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların&#160; &quot;Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik&quot; uyarınca değerlendirmesi yapılmış ve değerlendirme sonucu aşağıda verilmiştir.&#160;<br/></div><div style="text-align: center;"><br/></div><div>&#160;<a href="/haberler/Documents/De%C4%9FerlendirmeSonuclari.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">&gt;&gt;&#160;</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız</span></a></div><div><br/></div><div><br/></div><div><br/></div>

Yayınlandı:
14.7.2017

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No