İletişim Fakültesi'nden Beş Bölüm İlad Tarafından 07.04.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzereAkredite Edildi.

 İletişim Fakültesi'nden Beş Bölüm İlad Tarafından 07.04.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere Akredite Edildi.


<p style="text-align: center;"><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/iletisim-fakultesinden-bes-bolum-ilad-tarafindan-akredite-edildi/slider-iledak-01.jpg" alt="slider-iledak-01.jpg" style="margin: 5px; width: 750px; height: 275px;"/><br/></p><p>İletişim Fakültesi Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Reklamcılık, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Radyo Televizyon ve Sinema Programı hakkında İLEDAK Değerlendirme Ekibince, Özdeğerlendirme Raporu üzerinden ve çevrimiçi ara ziyaretle yapılan incelemeler sonucu hazırlanan Genel Değerlendirme Raporu, 04 Nisan 2021 tarihli İLEDAK toplantısında görüşülmüştür. İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunun yaptığı değerlendirme sonucu, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan adı geçen beş program için &quot;2 yıl geçerli akreditasyon kararı&quot; verilmiştir. kararı, İLAD Yönetim Kurulu&#39;nun 6 Nisan 2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve onaylanmıştır.<br/></p><p>&#160;<br/></p><p>Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Reklamcılık, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Radyo Televizyon ve Sinema Programları 07.04.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere İLAD Akreditasyon sertifikası almaya hak kazanmıştır.<br/></p><p style="text-align: center;"><br/></p>

Yayınlandı:
8.4.2021

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes