İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

 İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır


<p>​<a href="/haberler/Documents/Yeni%20Medya%20ve%20%C4%B0leti%C5%9Fim.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Yeni Medya ve İletişim</a></p><p><a href="/haberler/Documents/Reklamc%C4%B1l%C4%B1k.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Reklamcılık</a><br/></p><p><a href="/haberler/Documents/G%C3%B6rsel%20%C4%B0leti%C5%9Fim%20Tasar%C4%B1m%C4%B1.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Görsel İletişim Tasarımı</a><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span><br/></p>

Yayınlandı:
6.8.2020

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes