İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Değerlendirme Sonuçları

 İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır


<p>​<a href="/haberler/Documents/REKLAMCILIK%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20N%C4%B0HA%C4%B0%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>REKLAMCILIK BÖLÜMÜ NİHAİ DEĞERLENDİRME</a><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span></p><p><a href="/haberler/Documents/YEN%C4%B0MEDYA.PDF"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>YENİMEDYA</a><br/></p><p><a href="/haberler/Documents/G%C3%96RSEL%20%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%20TASARIMI.PDF"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI</a><br/></p>

Yayınlandı:
14.8.2020

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes