<img alt="" src="/haberler/PublishingImages/iau_kanal_istanbul.png" style="BORDER: 0px solid; ">

 "Kanal İstanbul Bölgenin Kilit Projesi Olabilir"

 İAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan; Kanal İstanbul’un sadece İstanbul ve Türkiye için değil, bölgesel ve uluslararası coğrafya çapında öneme sahip bir pbir proje olduğuna değindi.


<p></p><p style="text-align: justify;">Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, Kanal İstanbul projesinin sadece İstanbul ulaşımı ve kentleşmeyle ilgili değil aynı zamanda bütün bir bölgenin ulaştırma, enerji, ekonomi ve teknolojisine dair yeni bir aşama oluşturacağını ifade etti. Yaptığı değerlendirmede, İstanbul gibi devasa bir megapolün nüfusunun kademeli bir şekilde 20 milyonu aşacağının söylendiğine dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altan, Kanal İstanbul gibi stratejik öneme sahip projelerin Anadolu&#39;da da yapılmasının faydalı olacağını belirterek İstanbul&#39;a yapılacak mega projeleri de çok disiplinli, çok işlevli bakış açıları ve çözümleriyle birlikte sunabilmenin önemli olduğunu vurguladı.</p><p style="text-align: justify;"><strong>SÜVEYŞ VE PANAMA ÖRNEĞİ</strong></p><p style="text-align: justify;">Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmesinde, konunun Montrö&#39;ye uzanan siyasi bir yönü olduğunun da altını çizen Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, &quot;Projenin siyasi tarafı da önemli ve üzerinde durulması gerekiyor. Tarihte, Sokullu Mehmet Paşa&#39;nın girişimleriyle Adapazarı Kanal Projesi ve Don Volga Kanal Projesi tasarlanmıştı. Fakat hayata geçirilemedi. Bu projeler hayata geçirilebilseydi, günümüze yansıyan birçok olumlu etkiler de söz konusu olacaktı. Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı gibi projelerin bölgesel ve küresel ölçekte siyasi, ekonomik ve sosyal hayata kattığı çok şey oldu. Bu kanal projelerinin kazanımlarının yanında kaybettirdiği negatif yönler varsa, elbette onlar da ele alınmalı. Kaldı ki Süveyş ve Panama gibi projelerin bir kısmı zamanın savaş koşulları içerisinde başka hesaplarla devreye sokuldu. &#160;Kanal İstanbul projesinin tamamlanması hâlinde siyasi, ekonomik, sosyal ve teknik anlamda pek çok kazanım elde edilebilir. Önemli olan ilgili bütün tetkik ve tahlillerin çok yönlü olarak gerçekleştirilmesidir. Ülke olarak bu anlamda da yeterli insan ve teknik birikimine sahibiz. Yeter ki konuya olması gereken samimiyet ve ciddiyetle yaklaşalım&quot; şeklinde konuştu.</p>

Yayınlandı:
11.1.2018

Kategori:
Akademiden

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No