Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Genel Değerlendirme Sonuçları

 Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Genel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı.


<p> <br/> </p><p><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><strong>&#160;<a href="/haberler/Documents/ars_gen_.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/></a><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-weight: 800 !important;"><a href="/haberler/Documents/ars_gen_.pdf" target="_blank">&gt;&gt; ​Liste için tıklay<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="2"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>ınız</a></span></strong></span></p><p><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><strong><br/>NOT:</strong>&#160;<span style="font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif;">Yedek öğrencinin transkriptinde mezuniyet lisans&#160; başarı notu sehven 74.56 olarak girilmiştir. İtiraz üzerine yapılan incelemede 79 olduğu görülmüş liste yeniden düzenlenerek Mehmet Akif Özsoy listede 1. Sıraya asil olarak geçmiştir.</span></span></p><p><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><span style="font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif;"><br/></span></span></p>

Yayınlandı:
 

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes