Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün Akreditasyon Süresi Uzatıldı

 İletişim Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nın İLAD akreditasyonu 5 yıla çıkarıldı.


<p style="text-align: center;"><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/halkla-iliskiler-ve-tanitim-bolumunun-akreditasyon-suresi-uzatildi/ilad-01.jpg" alt="ilad-01.jpg" style="margin: 5px; width: 400px; height: 400px;"/><br/></p><p>İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı hakkında İLEDAK Değerlendirme Ekibince, Özdeğerlendirme Raporu üzerinden ve çevrimiçi ara ziyaretle yapılan incelemeler sonucu hazırlanan Ara Değerlendirme Raporu, 13 Şubat 2021 tarihli İLEDAK toplantısında görüşülmüştür. İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunun yaptığı değerlendirme sonucu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programımız için daha önce verilen 2 yıl akreditasyon kararının 5 yıla tamamlanması için &quot;3 yıl geçerli akreditasyon kararı&quot; verilmiştir. &#160;İLEDAK&#39;ın kararı, İLAD Yönetim Kurulu&#39;nun 14 Şubat 2021 tarih ve 2021/01 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve onaylanmıştır.</p><p><br/></p><p>&#160;<span style="font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif;">Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programımız <strong>08.04.2024</strong> tarihine kadar geçerli olmak üzere İLAD Akreditasyon sertifikası almaya hak kazanmıştır.</span><br/></p>

Yayınlandı:
17.2.2021

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes