Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

 Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır


<p>​<a href="/haberler/Documents/MODA%20VE%20TEKST%C4%B0L%20TASARIM%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20ARA%C5%9ETIRMA%20G%C3%96REVL%C4%B0S%C4%B0%20%C3%96N%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME%20SONU%C3%87LARI.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>MODA VE TEKSTİL TASARIM BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI.pdf</a></p>

Yayınlandı:
24.3.2020

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes