Güzel Sanatlar Fakültesi 2018-2019 Güz Yarıyılı Mazeret Sınavı Başvuru Sonuçları

  


<p>​<span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; text-align: justify;">​</span><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;">2018-2019 Güz Yarıyılı&#160; Ara Sınav Mazeret Sınavlarına Girecek Öğrencilerin Listesi açıklandı.</span></p><p> <span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;"><a href="/haberler/Documents/G%C3%9CZEL%20SANATLAR%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20MAZERET%20SINAV%20SONU%C3%87LARI-converted.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Listeyi görmek için tıklayınız.</a><br/></span></p>

Yayınlandı:
30.11.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes