<img alt="" src="/haberler/HaberResimleri/dddd.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">

 Gülercan Hacıoğlu - Sergisi

 İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu Galeri Aydın sıradışı bir resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Gülercan Hacıoğlu, son dönemde yaptığı resimleri izleyicilerle buluşturuyor.


<p>​</p><p style="text-align: center;">Gülercan Hacıoğlu <strong>&#39;&#39;The NEWS&#39;&#39;</strong></p><p style="text-align: center;">5 Ekim– 31 Ekim 2017</p><p style="text-align: justify;">İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu Galeri Aydın sıradışı bir resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Gülercan Hacıoğlu, son dönemde yaptığı resimleri izleyicilerle buluşturuyor. Sanatçının figüratif özellik gösteren resimleri Galeri Aydın&#39;daki bu sergide birarada sergilenecekler.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">&#160;Görsel kültürde ele alınan öğeler görselin kendisi değil, görselin birey ve toplum için ne anlamlar ürettiğidir. Çünkü, bugünün dünyasında kelimeleri okumaktan daha ziyade her yerde görsel imgelerle karşılaşılmaktadır. Toplumsal iletişimde işitmeye görmeye dayalı kültür giderek yazılı kültürün önüne geçmiştir. Dolayısıyla çağdaş dünyanın kültüründe görsel zenginlik bireyin günlük estetik deneyimlerini etkilemiş, kültürel kimliğini oluşturmada belirleyici olmuştur. Yani giderek çoğalan görsel imgeler hem insanlar tarafından üretilmekte, hem de insan düşüncelerini biçimlendirmektedir. Görsel kültürün gücünü çalışmalarında irdeleyen sanatçı özellikle görsel kültürün siyasal konjonktür ile yapmış olduğu işbirliğini işlerinde sorgulama çabasındadır. Hergün değişen güncelin getirdiği: &#39;&#39;Mc Queen&#39;in intiharı&#39;&#39;, &#39;&#39;Başbuğ&#39;un tutuklanması&#39;&#39;, &#39;&#39;1915...&#39;&#39;, &#39;&#39; Gay Pride&#39;&#39; ,&#39;&#39;Soma...&#39;&#39;, &#39;&#39;Balkanlardan gelen soğuk hava etkisi!&#39;&#39;, &#39;&#39;Kurt Cobain&#39;siz Nirvana?&#39;&#39;, &#39;&#39;Rahatsız Vicdanlar!&#39;&#39;…gibi Gülercan Hacıoğlu&#39;nun gündeminde bulunan başlıklarla ve hayatımıza olan müdahalelerle sanatçı, görsel kültürün dinamiklerini sorgulamayı da hedeflemektedir. </p><p style="text-align: justify;">Son kişisel sergisine <strong>&#39;The News&#39;</strong> adını veren Gülercan Hacıoğlu&#39;nun izleyiciyi biçim ve anlam uyumuna tanık olmaya davet eden sergisi, 5 Ekim 2017 Perşembe günü saat 15.00 da İstanbul Aydın Üniversitesi&#39;nin Florya Yerleşkesinde bulunan Galeri Aydın&#39;da açılacak. <strong>&#39;The News&#39;</strong> 31 Ekim 2017 tarihine kadar İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Galerisi Galeri Aydın&#39;da görülebilir.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">İletişim: İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampusü Bilgi Merkezi Galeri Aydın</p><p style="text-align: justify;">Tel:4441428</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: center;">-----------------</p><p style="text-align: center;"><br/></p><p>Gülercan Hacıoğlu <strong>&quot;The NEWS&quot;</strong></p><p>October 5 – October 31 2017 </p><p>&#160;</p><p>Istanbul Aydın University Fine Arts Faculty Exhibition Hall Gallery Aydın is hosting an extraordinary painting exhibition. Gülercan Hacıoğlu brings together the pictures she made in the last period with the audience. The figurative pictures of the artist will be presented in this exhibition in the Gallery Aydın.</p><p>&#160;</p><p>&#160;The items discussed in visual culture are not the visual itself but the meaning of the visual created for the individual and the society. Because, in today&#39;s world, visual images are encountered more and more everywhere. In social communication, hearing-based, visual culture has gradually gone ahead of written culture. Therefore, visual richness in the culture of the modern world has influenced the daily aesthetic experiences of the individual, and it has been decisive in forming the cultural identity. In other words, the increasingly proliferating visual images are produced by human beings and form human beings. The artist, who examines the power of visual culture in her works, is in the process of questioning her cooperation in particular with the visual culture she has done with the political conjuncture. The artist also aims at interrogating the dynamics of the visual cultures with the interventions that are on the agenda of Gülercan Hacıoğlu such as: &#39;&#39;Mc Queen&#39;s Suicide, &#39;&#39;Başbuğ&#39;s Arrest, &#39;&#39;1915...&#39;&#39;, &#39;&#39; Gay Pride&#39;&#39;,&#39;&#39;Soma...&#39;&#39; &#39;The cold weather effect from the Balkans!&#39; &#39;&#39; Nirvana without Kurt Cobain &#39;&#39; and &#39;&#39; Uncomfortable Consciences! &#39;&#39;.</p><p>Gülercan Hacıoğlu, who gave the name of <strong>&#39;The News&#39;</strong> to his last solo exhibition, invited the audience to witness the harmony of form and meaning, will be opened at 5:00 pm on Thursday, October 5, 2017 at Gallery Aydın, Florya Settlement of Istanbul Aydın University. <strong>&#39;The News&#39; </strong>can be seen in Istanbul Aydin University Art Gallery, Gallery Aydın until October 31, 2017.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>Contact: İstanbul Aydın University Florya Campus Information Center Gallery Aydın</p><p>Tel: 441428</p><p style="text-align: center;"><br/></p><p style="text-align: center;"><br/></p>

Yayınlandı:
29.9.2017

Kategori:
Etkinlik

Alt Kategori:
Sergi

Birim:
 

Departman:
 

 Yes