Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuruları Başladı.

  İAÜ Eğitim Fakültesi 2017-18 Eğt.-Öğr. Yılı Pedagojik Formasyon Eğt. Sertifika Programı Başvuruları


<p>&#160;</p><p align="center"> <strong>İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ&#160;</strong><br/><strong>2017 – 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ</strong><br/><strong>SERTİFİKA PROGRAMI İLE İLGİLİ DUYURULAR</strong><br/><br/><strong> <br/></strong></p><p align="center" style="text-align: left;"> <strong>Genel Bilgiler</strong> </p><p style="text-align: left;"> •&#160;&#160;Başvuru ve kayıt süreci ile ilgili her türlü açıklama ve duyuru tebliğ niteliğinde olup İstanbul Aydın Üniversitesi&#160;<a href="http://www.aydin.edu.tr/" target="_blank">www.aydin.edu.tr</a>&#160;adresinden yapılacaktır.</p><p style="text-align: left;">•&#160;Kesin kaydınızın yapılabilmesi için öncelikle&#160;<strong>07-13 Aralık 2017</strong>&#160;tarihleri arasında &#160;<strong> online b<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>aşvuru </strong>formunu&#160;eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Eksik bilgi içeren müracaatlar geçersiz kabul edilecektir.&#160;</p><div style="text-align: left;"><p>• Üniversitemize ayrılan kontenjan (<strong>200</strong>)&#160;İstanbul Aydın Üniversitesi mezunlarına ve&#160;&#160;son sınıftaki öğrencilerimize&#160;tahsis edilecektir.<br/><br/> • Dersler hafta içi akşam <strong>17:00</strong> &#39;den sonra yapılacaktır.<br/><br/> • Başvurulacak öğretmenlik alanları:</p><p> <br/> </p><p style="text-align: center;"> <img src="/haberler/PublishingImages/Pages/formasyon-duyuru-2017/tablo_1_.jpg" alt="tablo_1_.jpg" style="margin: 5px;"/> </p><p></p><p> <br/> </p><p> <strong>KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER<br/><br/></strong></p><p> •&#160;&#160; Kayıt için başvuru dilekçesi</p><p> •&#160;&#160; Lisans mezunları için onaylı mezuniyet belgesi veya diploma ve onaylı not transkripti</p><p> •&#160;&#160; Halen Lisans Öğrencisi olanlar için onaylı öğrenci belgesi&#160;ve onaylı not transkripti</p><p> •&#160;&#160; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)</p><p> •&#160;&#160; 2 Adet vesikalık fotoğraf</p><p> •&#160;&#160; Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair dekont (Formasyon ücreti <strong>2.054 TL</strong>’dir)</p><p> •&#160;&#160; Eksik belge ile gelen kayıt evrakları kabul edilmeyecektir. </p><p> •&#160;&#160; Ders Muafiyet işlemleri <strong>18-23 Aralık 2017</strong> tarihleri arasında yapılacak olup, sonrasında gelen muafiyet başvuruları değerlendirilmeyecektir.</p><p> <br/> </p><p> <br/> </p><p></p><p style="text-align: center;"> <strong> BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>07-13 Aralık 2017 Online Ön Kayıt</strong><strong> </strong></p><p> <br/> </p><p style="text-align: center;"> <img src="/haberler/PublishingImages/Pages/formasyon-duyuru-2017/fgfg.JPG" alt="fgfg.JPG" style="margin: 5px;"/> <br/> </p><p> <br/> </p><p> <br/> </p><p> <br/> </p><p> <br/> </p></div>

Yayınlandı:
 

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  No