Fen Edebiyat Fakültesi Mazeret Sınavı Sonuçları

  Fen Edebiyat Fakültesi Mazeret Sınavı Sonuçları Açıklanmıştır


<p>​<a href="/haberler/Documents/Fen%20Edebiyat%20Fak%C3%BCltesi%202020-2021%20G%C3%BCz%20Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1%20Ara%20S%C4%B1nav%20Mazeret%20S%C4%B1nav%C4%B1%20Ba%C5%9Fvuru%20ve%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Fen Edebiyat Fakültesi 2020-2021 Güz Yarıyılı Ara Sınav Mazeret Sınavı Başvuru ve Sonuçları</a><br/></p>

Yayınlandı:
31.12.2020

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes