İAÜ GSF ÖZEL YETENEK EK TERCİH SINAVLARI HAKKINDA

   


<p><span style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; text-align: justify;">SINAVLAR:</span></p><ul style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;"><li>​<span style="background-color: yellow;">ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON​</span></li><li><span style="background-color: yellow;">​TEKSTİL VE MODA TASARIMI</span></li><li><span style="background-color: yellow;"><span style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; background-color: #ffff00;">GRAFİK VE&#160;TASARIM&#160;</span><br/></span></li></ul><div style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">BÖLÜMLERİ İÇİN AÇILACAKTIR.<br/></div><div rtenodeid="243"><div align="justify" rtenodeid="244"><span class="ms-rteBackColor-4 ms-rteThemeForeColor-2-5" rtenodeid="408" style="text-decoration: none solid #222222;"></span></div></div><div style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;"><div rtenodeid="203" style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif, serif, emojifont; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;"><font size="2" rtenodeid="204" class="ms-rteBackColor-4"><span rtenodeid="205" style="font-size: 16px;"><font size="2" rtenodeid="206"><span rtenodeid="207" style="font-size: 16px;">1. OTURUM-&#160;</span></font><font size="2" rtenodeid="208"><span rtenodeid="209" style="font-size: 16px;"><strong rtenodeid="210">1 KASIM&#160;PAZARTESİ 11:30-13:00&#160;</strong></span></font><font size="1" rtenodeid="211" style="font-family: tahoma, serif, emojifont;"><span rtenodeid="212" style="font-size: 13px;">​</span></font><font size="1" rtenodeid="213" style="font-family: tahoma, serif, emojifont;"><span rtenodeid="214" style="font-size: 13px;">&#160;</span></font><strong rtenodeid="215">(E 3401)</strong><br rtenodeid="216"/></span></font></div><div rtenodeid="217" style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif, serif, emojifont; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;"><span class="ms-rteBackColor-4"><font size="2" rtenodeid="218"><span rtenodeid="219" style="font-size: 16px;">2. OTURUM-&#160;</span></font><font size="2" rtenodeid="220"><span rtenodeid="221" style="font-size: 16px;">1 KASIM&#160;PAZARTESİ &#160;15:30-17:00&#160;&#160;</span></font><font size="2" rtenodeid="222"><span rtenodeid="223" style="font-size: 16px;">(E 3401)</span></font><br rtenodeid="224"/></span></div><div rtenodeid="225" style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif, serif, emojifont; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;"><font size="2" rtenodeid="226" class="ms-rteBackColor-4"><span rtenodeid="227" style="font-size: 16px;"><br rtenodeid="228"/></span></font></div><div rtenodeid="229" style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif, serif, emojifont; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;"><font size="2" rtenodeid="230" class="ms-rteBackColor-4"><span rtenodeid="231" style="font-size: 16px;">1. OTURUM- 4<strong rtenodeid="232">&#160;KASIM&#160;PERŞEMBE&#160;11:30-13:00&#160;</strong><font size="1" rtenodeid="233" style="font-family: tahoma, serif, emojifont;"><span rtenodeid="234" style="font-size: 13px;">​</span></font><font size="1" rtenodeid="235" style="font-family: tahoma, serif, emojifont;"><span rtenodeid="236" style="font-size: 13px;">&#160;</span></font><strong rtenodeid="237">(E 3401)</strong><br rtenodeid="238"/></span></font></div><div style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif, serif, emojifont; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;"><font size="2"><span style="font-size: 16px;"><span class="ms-rteBackColor-4">2. OTURUM- 4</span><strong rtenodeid="239" class="ms-rteBackColor-4">&#160;KASIM&#160;PERŞEMBE&#160;&#160;15:30-17:00&#160;&#160;</strong><strong rtenodeid="240" class="ms-rteBackColor-4">(E 3401)</strong><br rtenodeid="242"/></span></font></div><div><br/></div></div><div style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Tarih, gün, saat ve yerde EK ÖZEL YETENEK sınavlarımız gerçekleştirilecektir.<br/></div><div style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">​<span style="background-color: yellow;">ADAY &#160;MİNİMUM&#160;PUANI : 150.&#160; &#160; &#160;Bu puanın altındakiler başvuru yapamayacaktır.</span><br/></div><div style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;"><span style="background-color: yellow;"><br/></span></div><div style="color: #000000; font-family: calibri, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Başvuru Linki:<a href="https://apply.aydin.edu.tr/oys/">&#160;https://apply.aydin.edu.tr/oys/</a><br/></div><div><span style="background-color: yellow;"><br/></span></div><p><br/></p>

Yayınlandı:
15.10.2021

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes