Doğumunun 90. Yılında Cengiz Aytmatov

 Dünyaca tanınmış Kırgız yazar Cengiz Aytmatov...


<p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;">Dünyaca tanınmış Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu ile İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği&#39;nin katkılarıyla düzenlenen &quot;Doğumunun 90. Yılında Cengiz Aytmatov&quot; adlı toplantıda anılacaktır.</p><p>&#160;</p><p style="text-align: center;"><strong>&quot;Doğumunun 90. Yılında Cengiz Aytmatov&quot;</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Anma Programı</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p>14.00-14.25&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><ol><li>Misafirlerin karşılanması ve ağırlanması<br/></li></ol><p>14.25&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><ol><li>A Blok Konferans Salonu&#39;na geçiş&#160;<br/></li></ol><p>14.30-14.45&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><ol><li>Protokol konuşmaları:<br/></li><li>&#160;İAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı <strong>Prof.Dr.Türkay Bulut</strong><br/></li><li>İAÜ Rektörü <strong>Prof.Dr.Yadigâr İzmirli</strong><br/></li><li>İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı <strong>Dr.Mustafa Aydın</strong><br/></li><li>Kırgız Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi <strong>İbragim Cunusov</strong></li></ol><div><br/></div><p rtenodeid="151"><strong>Konuşmacılar:</strong></p><p>14.45&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</p><ol><li>Kırgızistan-Rusya Slavyan Üniversitesi Edebiyat Tarihi ve Edebiyat Kuramları<span style="text-align: justify;"> </span><span style="text-align: justify;">Bölümü Öğretim Üyesi </span><strong style="text-align: justify;">Prof.Dr. Osmanakun</strong><strong style="text-align: justify;"> </strong><strong style="text-align: justify;">İbrayimov</strong><br/></li></ol><p><span style="text-align: justify;">15.00&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span><span style="text-align: justify;">&#160;</span><br/></p><p></p><ol><li>İstanbul Aydın Üniversitesi<br/></li></ol> <p></p><p>&#160; &#160; &#160; &#160; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi <strong>Prof.Dr.Kâzım Yetiş</strong></p><p><span style="text-align: justify;">15.10&#160;</span><br/></p><ol><li>İstanbul Aydın Üniversitesi<br/></li></ol><p>&#160; &#160; &#160; &#160;&#160;Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi <strong>Prof.Dr.Şuayip Karakaş</strong></p><p><span style="text-align: justify;">15.20-15.30&#160; &#160; &#160;</span><br/></p><ol><li><strong style="text-align: justify;">Cengiz Aytmatov</strong><strong style="text-align: justify;"> </strong><strong style="text-align: justify;">Belgeseli</strong><br/></li></ol><p><strong><br/></strong></p><p rtenodeid="152"><strong>Konuşmacılar:</strong></p><p>15.30&#160; &#160; &#160;&#160;</p><ol><li>K<span style="text-align: justify;">ırgız Cumhuriyeti Parlamentosu Milletvekili </span><strong style="text-align: justify;">Aalı</strong><strong style="text-align: justify;"> </strong><strong style="text-align: justify;">Karaşev</strong><br/></li></ol><p><span style="text-align: justify;">15.40&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</span><br/></p><ol><li>Kırgız Cumhuriyeti Parlamentosu Milletvekili <strong style="text-align: justify;">Kanıbek</strong><strong style="text-align: justify;"> </strong><strong style="text-align: justify;">İmanaliyev</strong><br/></li></ol><p><span style="text-align: justify;">16.00-16.10&#160; &#160; &#160;&#160;</span><br/></p><ol><li><strong style="text-align: justify;">Kırgızistan Müzik Grubu&#39;nun</strong><strong style="text-align: justify;"> </strong><strong style="text-align: justify;">Gösterisi</strong><br/></li></ol><p><span style="text-align: justify;">16.10-16.20&#160; &#160; &#160;&#160;</span><br/></p><ol><li>Diyalog/Sohbet: Sorular <span style="text-align: justify;">ve</span><span style="text-align: justify;"> </span><span style="text-align: justify;">Cevaplar</span><br/></li></ol><p><span style="text-align: justify;">1</span><span style="text-align: justify;">6.20-16.25&#160; &#160; &#160;&#160;</span><br/></p><ol><li><strong style="text-align: justify;">Kapanış konuşması: </strong><span style="text-align: justify;">Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu </span><strong style="text-align: justify;">Erkin</strong><strong style="text-align: justify;"> </strong><strong style="text-align: justify;">Sopokov</strong><br/></li></ol><p><span style="text-align: justify;">16.25-16.45&#160; &#160; &#160;&#160;</span><br/></p><ol><li>Cengiz Aytmatov Resim Sergisi (A Blok Konferans Salonu Girişi)<br/></li></ol><p><span style="text-align: justify;">16.45&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</span><br/></p><p><ol><li>İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Yerleşkesi açık etkinlik alanında kurulan &quot;Kırgız Boz Üyü&quot; (millî çadır) sergisi ve Kırgız millî yemeklerinin ikramı<br/></li></ol> </p><p><span style="text-align: justify;">17.20&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;</span><br/></p><p><ol><li>Etkinliğin sona ermesi. Konukların İstanbul Aydın Üniversitesi&#39;nden uğurlanması<br/></li></ol> </p><p>&#160;</p><p><strong>&#160; &#160; &#160; &#160;Yer: </strong>A Blok Konferans Salonu&#160;&#160; &#160; &#160;<strong>Tarih: </strong>9 Kasım 2018&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;<strong>Saat:</strong><strong> </strong>14.00-17.00</p><p>&#160;</p><p><strong>&#160; &#160; &#160; &#160;İletişim: </strong>Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü</p><p>&#160; &#160; &#160; &#160;Dr.Öğr.Üyesi Dinara Duisebayeva, Arş.Gör. Serdar Gürçay&#160;</p><p>&#160; &#160; &#160; &#160;B Blok 506, tel: 444 1 428,&#160;dâhili: 20502<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="150"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span></p>

Yayınlandı:
5.11.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes