Bilingualism Matters Research Symposium

  


<p rtenodeid="10" style="text-align: center;"><strong>​</strong><a href="/haberler/Documents/BMRS2020_ProgrammeSHORT_Web%20(1).pdf" rtenodeid="11"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" rtenodeid="12" alt=""/><strong>BMRS2020 ProgrammeSHORT</strong></a></p><p>Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık 3&#39;üncü sınıf öğrencimiz Sena Kurnaz ile Öğr. Gör. Sercan Karakaş&#39;ın yürüttüğü &quot;Acquisition of Raising Constructions in L2 English by Turkish Native Speakers&quot; adlı çalışma, &quot;Bilingualism Matters Research Symposium&quot;da poster sunumu olarak kabul edilmiştir.<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="9"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span> </p><p>&#160;</p><p>Bu sayede öğrencimiz ve öğretim görevlimiz, söz konusu uluslararası sempozyumda üniversitemizi temsil etmeye hak kazanmıştır.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>

Yayınlandı:
11.9.2020

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes