Sign In

 Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınav Hakları

  


 

<p style="text-align: justify;">2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinin (c) fıkrası gereğince, azami öğrenim süresini doldurmuş öğrencilerin ek sınavları&#160;<strong>21-26 Ocak 2019</strong>&#160;ve&#160;<strong>30-31 Ocak 2019</strong>&#160;tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava girecek öğrenciler&#160;<strong>9-16 Ocak 2019&#160;</strong>tarihleri arasında Üniversite Bilgi Sistemi (UBIS-https://ubis.aydin.edu.tr) üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak <span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>sınava girecekleri dersler için&#160;başvuru yapacaklardır.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Not:</strong>&#160;Azami öğrenim süreleri ile ilgili &quot;İstanbul Aydın Üniversitesi&#39;nde Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilere Azami Öğrenim Süresi Sonunda Uygulanacak İşlemlere İlişkin Esaslar&quot; Yönergesi için&#160;<span style="text-decoration: underline;"><a href="/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Documents/iau-azami-ogrenim-sureleri-yonerge.pdf" target="_blank">buraya tıklayınız.</a> </span></p>

Yayınlandı:
31.12.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes