Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınav Hakları

  


<p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="11"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinin (c) fıkrası gereğince, azami öğrenim süresini doldurmuş öğrencilerin 1. ek sınav başvuruları 9-16 Ocak 2019 tarihleri arasında, 1. ek sınavları 21-26 Ocak 2019 tarihleri arasında, 2. ek sınav başvuruları 28-29 Ocak 2019 tarihleri arasında&#160; ve 2.ek sınavları 30-31 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava girecek öğrenciler başvuru tarihlerinde Üniversite Bilgi Sistemi (UBIS-<a href="https://ubis.aydin.edu.tr/">https://ubis.aydin.edu.tr</a>) üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sınava girecekleri dersler için başvuru yapacaklardır.<br/> </p><p style="text-align: justify;"><strong>Not:</strong>&#160;Azami öğrenim süreleri ile ilgili &quot;İstanbul Aydın Üniversitesi&#39;nde Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilere Azami Öğrenim Süresi Sonunda Uygulanacak İşlemlere İlişkin Esaslar&quot; Yönergesi için&#160;<span style="text-decoration: underline;"><a href="/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Documents/iau-azami-ogrenim-sureleri-yonerge.pdf" target="_blank">buraya tıklayınız.</a> </span></p>

Yayınlandı:
31.12.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes