İstanbul Aydın Üniversitesi Dünya Arapça Günü Festivali

 İstanbul Aydın Üniversitesi Dünya Arapça Günü Festivali Kutlama Programı  - 18 Aralık 2017


<p>​</p><p style="text-align: center;"><strong>Dünya Arapça Günü Festivali</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Kutlama Programı</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>18 Aralık 2017</strong><strong> </strong></p><p style="text-align: center;">&#160;</p><p style="text-align: center;"><strong>Bilim Kurulu</strong></p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat</p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. Ahmet Turan Aslan</p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. Cemal Abdusettar Muhammad</p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın</p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. Abdullah Kızılcık</p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. Mehmet Yavuz</p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. Ali Bulut</p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. Yakup Çivelek</p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. Ömer Aydın</p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. Vecdi Akyüz</p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. Adil Bebek</p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. Candemir Doğan</p><p style="text-align: center;">Yrd. Doç. Dr. Nuh Savaş</p><p style="text-align: center;">Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ruzibaki</p><p style="text-align: center;">Yrd. Doç. Dr. İnayetulla Azimov</p><p style="text-align: center;">Yrd. Doç. Dr. Muammer İpek</p><p style="text-align: center;">Öğr. Gör. Mohamed Ali Alkholi</p><p style="text-align: center;">Öğr. Gör. Zafer Darkouchi</p><p style="text-align: center;">Öğr. Gör. Assma Alhineidi</p><p style="text-align: center;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Düzenleme Kurulu</strong></p><p style="text-align: center;">Prof. Dr. Candemir Doğan</p><p style="text-align: center;">Yrd.Doç.Dr. İnayetulla Azimov</p><p style="text-align: center;">Öğr. Gör. Mohamed Ali Alkholi</p><p style="text-align: center;">Öğr. Gör. Assma Alhineidi</p><p style="text-align: center;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Dünya Arapça Günü</strong></p><p style="text-align: center;">Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince ve Rusça dillerinin yanı sıra 08 Ekim 2012&#39;de 18 Aralık gününün &quot;Dünya Arapça Günü&quot; olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarih UNESCO&#39;nun Arap Diline karşı gösterdiği ilk ilgi değildir, 1948&#39;de Beyrut&#39;ta düzenlenen Örgütün Üçüncü Konferansında da Arapça, İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra örgütün üçüncü resmi dil olarak kabul edilmiştir.</p><p style="text-align: center;">Bu günün Arap dili günü olarak belirlenmesi, 18.12.1973 tarihinde Arap dilinin birleşik milletler konseyi tarafından altıncı resmi dil olarak kabul edildiği güne denk gelmektedir.</p><p style="text-align: center;">UNESCO&#39;nun Arap dili gününü kutlaması örgütün dünya kültür mirasını korumayı amaçlayan faaliyetlerinin bir parçası olmasının yanı sıra küresel kültürün önemli bir aracı olan Arap dilinin değerini gözardı edememesinin bir göstergesidir.</p><p style="text-align: center;">Arapçanın dünya dili kabul edildiği 2012 yılından bu yana büyük coşkuyla kutlanmaya başlanmıştır. Anadili Arapça olan ve 422 milyona varan 22 Arap ülkesinin yanı sıra Türkiye, İran, Çad, Mali, Eritre, Doğu Türkistan, Pakistan, Hindistan, Endonezya ve Malezya gibi Arapçayı çeşitli düzeylerde kullanan İslam ülkeleri de vardır. Geniş İslam coğrafyasında kullanılması Arapçayı evrensel ve dünyada saygın bir dil haline getirmiştir.</p><p style="text-align: center;">Arapça asıl önemini, Kur&#39;an-ı Kerim&#39;in dolayısıyla iki milyara yaklaşan yeryüzü Müslümanlarının ibadet dili olmasıyla kazanır. İbadetlerini yapmak isteyen her Müslüman az da olsa Arapçayı eylemlerinde bir şekilde kullanır.</p><p style="text-align: center;">&#160;</p><p style="text-align: center;"><strong>İstanbul Aydın Üniversitesi Arapça Bölümü</strong></p><p style="text-align: center;">Türklere yabancı dil olarak Arapça öğreten öğretmenler yetiştirmek üzere 2013-2014 yılında eğitim-öğretime başlamış genç ve zinde bir bölümdür. Çağdaş Arapça öğretim stratejilerini uygulama ve daha ilerilere taşıma gayretindedir. Yaptığı bilimsel çalışmaları, geliştirdiği yöntem, teknik ve taktikleriyle Arapçanın en kolay, en verimli ve başarılı öğretme yaklaşımlarını bulma yolunda gayretlerini sürdürmektedir. Bölüm açıldığı günden bu yana Arapça eğitim ve öğretiminin en zayıf noktası olan dilsel bilgi, yöntem, teknik ve taktik donanımlı yetkin öğretmen yetiştirme çabalarını sürdürmektedir. Arapça bilmek ile her yönden donanımlı bir Arapça öğretmeni olma arasındaki farkları kavrayarak, öğretme kabiliyeti yüksek, öğretmenliği bir sanat olarak icra eden öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.</p><p style="text-align: center;">Bölüm, kurumsal kimliği yüksek, kendi alanında yetkin, nitelikli öğretmenleriyle üzerine düşen görevi yerini getirmeye özen göstermektedir. Bölüm, yüksek bir özveriyle öğrencilerine hazırlık sınıfında Arapça öğrenme problemlerini çözer ve sonraki yıllarda Arapça öğretmenlik sanatının inceliklerini kazandırarak sanatkâr bir öğretmen olarak yetiştirir. Arapça hem ülkemizin en çok öğretmen açığı olan hem de en çok yetişmiş öğretmene ihtiyaç duyulan bir alandır. Bu bilinçle sorumluluk yüklenen bölüm hem öğretmen yetiştirme hem de öğretmen yeterliliğini artırmayı bir görev olarak yüklenmenin bilincindedir.</p><p style="text-align: center;">Bölümde izlenen müfredat, bölümün öngörüsüne ve sorumluluk bilincine uygun olarak hazırlanmıştır. Arap dili eğitimi alanında öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, dilsel temel bilgileri edinimi ve adayların yetkin öğretmenler olarak yetişmesi için Arapçanın yanı sıra bir başka yabancı dil, bilgisayar ve eğitim bilimleri gibi dersleri de almaktadırlar.</p><p style="text-align: center;">Arapça bölümü üç dönemsel eğitim biriminden oluşur. Birincisi: Hazırlık dönemi; bu dönemde öğrenciler lisans, yüksek lisans dönemlerinde tüm dersleri Arapça olarak alabilmelerini sağlayacak hazırlıkları yaparlar. Bu dönem bir yıl sürelidir ve Arapça dinleme, konuşma, okuma ve yazma dört temel dil becerisi, nahiv ve sarf uygulamalı yoğun bir eğitimle verilir.</p><p style="text-align: center;">İkincisi; lisans dönemi dört yıldır. Bu dönmede öğrenciler Arapça ve eğitimiyle ilgili bilim dallarındaki derslerini alırlar. Son sınıfta İstanbul&#39;daki okullarda aktif öğretmenlik uygulamaları yaparak bilgilerini tecrübeye dönüştürürler. Mezun olurken hem bilimsel donanımı hem de bunların uygulanmasıyla tecrübeler kazanmış olarak göreve başlarlar.</p><p style="text-align: center;">Lisans sonrası üçüncü dönem, yüksek lisans dönemi gelmektedir. Bu dönmede ileri düzey öğretmenlik bilgi ve mesleki model kişiliği oluşturulur, yaratıcı yeteneklerle donatılarak kendi problemlerini çözebilecek nitelikte yetiştirilir. Ders yönetim sürecini en iyi biçimde idare edebilme becerisi kazandırılır, eğitim yaklaşımları, öğrenme kuramları, öğretim yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgi birikim edinir. Böylece öğretimin verimliliğini ve öğrencinin dilsel düzeyini artıran bir program uygulanır.</p><p><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Dünya Arapça Günü Festivali Kutlama Programı </strong></p><p style="text-align: center;"><strong>18 Aralık 2017</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Açılış:&#160; </strong>10.00<strong> </strong></p><p style="text-align: center;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Kuran Kerim Okuması</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Açılış Konuşması: </strong>10.00 – 10.10</p><p style="text-align: center;">Dr. Mustafa AYDIN (İ.A.Ü. Mütevelli Heyet Başkanı) 10.10-10.25</p><p style="text-align: center;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Bilimsel Etkinlik / Panel </strong></p><p style="text-align: center;">&#160;</p><p style="text-align: center;">&quot;Arap Dilinin Evrenselliği ve Gelecek Beklentileri&quot;</p><p style="text-align: center;">Panelde aşağıdaki temalar göre Arapça dilin Türkiye&#39;deki ve İslam dünyasındaki önemini vurgu yapılacaktır.</p><p style="text-align: center;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Konuşmacılar:</strong></p><p style="text-align: center;">&#160;</p><p style="text-align: center;"><strong>Panel Moderatörü:</strong> Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ</p><p style="text-align: center;">• Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat<strong> </strong>İstanbul Aydın Üniversitesi (Türkiye&#39;de Arapça öğretiminin Gelişimi) 10.25-10.40</p><p style="text-align: center;">• Prof. Dr. Ahmet ARSLAN. F.S.M. İslami İlimler Fakültesi dekanı (Türkiye&#39;de Arapça öğretiminin Yeri) 10.40-10.55</p><p style="text-align: center;">• Prof. Dr. Cemal ABDUSSATTAR. Tecdit Üniversitesi Rektörü. (Arapçanın Türkiye&#39;de ve İslam Ülkelerindeki Durumu) 10.55-11.10</p><p style="text-align: center;">• Prof. Dr. Abdullah Kızılcık İstanbul Üniversitesi (Arapçanın Ulusal ve Uluslararası Alanda Konumu) 11.10-11.25</p><p style="text-align: center;">• Prof. Dr. Candemir DOĞAN. İstanbul Aydın Üniversitesi (Arapça Öğretimini Önemi) 11.25-11.40</p><p style="text-align: center;"><strong>Soru-cevap ve değerlendirme:</strong> 11.40- 12.00</p><p style="text-align: center;">&#160;</p><p style="text-align: center;"><strong>Hayır Çarşısı Açılışı 12.00- 12.20</strong></p><p style="text-align: center;">Üniversitenin bahçesinde Suriyeli yetim çocuklara eğitim desteği için kermesin açılması</p><p><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Hat-Resim Sergisi ve Kitap Fuarı&#160; 12.20-12.40</strong></p><p style="text-align: center;">(D Blok Sergi Salonu 18 - 20 Aralık,)</p><p style="text-align: center;">&#160;</p><p style="text-align: center;"><strong>1. Hat Sergisi:</strong> Hattatların eserlerini sergilemesi</p><p style="text-align: center;"><strong>2. Resim Sergisi:</strong> Suriyeli çocuklar ve ressamların kendi özgün eserlerini sergilemesi</p><p style="text-align: center;"><strong>3. Arapça Kitap Fuarı: </strong>Arap dili ve edebiyatıyla ilgili birçok bilimsel ve kültürel eserlerin sergilenmesi</p><p style="text-align: center;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Öğle Yemeği (B blok Kafeterya) 13.00-14.00</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>Kültürel Etkinlikler Programı</strong></p><p style="text-align: center;">&#160;</p><p style="text-align: center;"><strong>1. &quot;Arap şiirlerinden Esintiler&quot; 14.00-14.30</strong></p><p style="text-align: center;">•&#160; Anadolu Bağrında Arapça / Şair Zafer Drakoushi (İstanbul Üniversitesi Aydın Üniversitesi Öğretim üyesi)</p><p style="text-align: center;">• Barış Uğruna Feda Edilen Canlar / şair Enas Dağim.</p><p style="text-align: center;">&#160;</p><p style="text-align: center;"><strong>2. Arapça Etkinlikler</strong></p><p style="text-align: center;">• &quot;Öğretmenim&quot; Arapça Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencileri 14.30-14.45</p><p style="text-align: center;">• &quot;Ülkemde Arapça&quot; Bölüm birinci sınıf öğrencileri.</p><p style="text-align: center;">‎14.45-15.15‎</p><p style="text-align: center;">• &quot;Neden beni seçtiniz&quot; Şiirler</p><p style="text-align: center;">‎15.15-14.25‎</p><p style="text-align: center;">• Ezgiler ve izcilerin gösterileri</p><p style="text-align: center;">‎15.25-14.45‎</p><p style="text-align: center;">• &quot;Aydın Dilbilgisi Kanalı&quot; Bölüm üçüncü sınıf öğrencileri.</p><p style="text-align: center;">‎15.45-16:00‎</p><p style="text-align: center;">• &quot;Nida Arabiyye&quot; şiir sunumu</p><p style="text-align: center;">16.00-16.15‎</p><p style="text-align: center;">• &quot;Arapça Hayatım&quot; piyes, Öğretmenlik ve Mütercimlik Bölümü hazırlık sınıf öğrencileri</p><p style="text-align: center;">‎16.15-16.30</p><p style="text-align: center;">• &quot;Vatanım&quot; ezgisi. Öğretmenlik ve Mütercimlik Bölümü hazırlık sınıf öğrencileri</p><p style="text-align: center;">‎16.30-16.45‎</p><p style="text-align: center;">• &quot;Mawtani&quot; Arapça Bölümü hazırlık sınıf öğrencilerinin performans ve temsilcilikleri</p><p style="text-align: center;">‎16.45-17.00‎</p><p style="text-align: center;">&#160;</p><p style="text-align: center;"><strong>Kapanış ve Teşekkür Konuşması</strong></p><p style="text-align: center;">17.00-17.10</p><p style="text-align: center;">• Prof. Dr. Candemir DOĞAN</p>

Yayınlandı:
16.12.2017

Kategori:
Gündem

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes