Öğretim Elemanı Alımı Sınav Değerlendirme Sonuçları

 Öğretim elemanı alımı sınav değerlendirme sonuçları yayınlanmıştır.


<p rtenodeid="2"><strong><br/>&gt; Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu&#160;</strong><br rtenodeid="3"/></p><p><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">&#160; &#160;&#160;<a href="/haberler/PublishingImages/Pages/akademik-degerlendirme-sonuclari-2018-/Akademik%20Kadra%20S%C4%B1nav%C4%B1%20De%C4%9Ferlendirme-ECZ-%20A%C4%9Fustos%202018-%C4%B0lan.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Eczane Hizmetleri</span></a><br/></span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; text-align: justify;">&#160; &#160;&#160;<a href="/haberler/PublishingImages/Pages/akademik-degerlendirme-sonuclari-2018-/Patoloji%20Laboratuvar%C4%B1%20Teknikleri.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Patoloji Laboratuvar&#160;Teknikleri</a><br/></span><span style="font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;">&#160; &#160;&#160;</span><a href="/haberler/PublishingImages/Pages/akademik-degerlendirme-sonuclari-2018-/Tubbi%20Laboratuvar%20Teknikleri.pdf" target="_blank" style="font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Tıbbi Laboratuvar Teknikleri</a></p><p><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;"><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;"><br/></span></span></p><p rtenodeid="4"><strong>&gt; Güzel Sanatlar Fakültesi</strong></p><p><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">&#160; &#160;</span><font face="open sans, sans-serif"><span style="background-color: #ffffff;"><a href="/haberler/PublishingImages/Pages/akademik-degerlendirme-sonuclari-2018-/4.%20%C3%87izgi%20Film%20ve%20Animasyon%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20%C3%96%C4%9Fr.G%C3%B6r.Atama%20De%C4%9Ferlendirme.pdf" style="background-color: #ffffff; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="margin: 5px;"/></a></span></font><span style="background-color: #ffffff; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><a href="/haberler/PublishingImages/Pages/akademik-degerlendirme-sonuclari-2018-/4.%20%C3%87izgi%20Film%20ve%20Animasyon%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20%C3%96%C4%9Fr.G%C3%B6r.Atama%20De%C4%9Ferlendirme.pdf" target="_blank" style="background-color: #ffffff; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;">Çizgi Film ve Animasyon Bölüm</a>ü<a href="/haberler/PublishingImages/Pages/akademik-degerlendirme-sonuclari-2018-/4.%20%C3%87izgi%20Film%20ve%20Animasyon%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20%C3%96%C4%9Fr.G%C3%B6r.Atama%20De%C4%9Ferlendirme.pdf"></a></span></span><br/></p><p><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-weight: 800 !important;">&gt; Tıp&#160;Fakültesi</span></p><p><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-weight: 800 !important;"></span><font face="open sans, sans-serif"><b>&#160; &#160;&#160;<a href="/haberler/PublishingImages/Pages/akademik-degerlendirme-sonuclari-2018-/sinav-sonucu-tip-fakultesi.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Temel Tıp Bilimleri bölümü Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları</a><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span><br/></b></font><br/><br/></p>

Yayınlandı:
7.8.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No