ABMYO Öğretim Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

 ABMYO Öğretim Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır


<p>​<a href="/haberler/Documents/ANADOLU%20B%C4%B0L%20MESLEK%20Y%C3%9CKSEKOKULU%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20G%C3%96REVL%C4%B0S%C4%B0%20%C3%96N%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME%20SONU%C3%87LARI%20-%2025.02.2021.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI - 25.02.2021</a><br/></p>

Yayınlandı:
25.2.2021

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes