ABMYO Öğretim Görevlisi Değerlendirme Sonuçları

 ABMYO Öğretim Görevlisi Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır


<p>​<a href="/haberler/Documents/ANADOLU%20B%C4%B0L%20MYO%2016.07.2020TAR%C4%B0H%2031187%20RESM%C4%B0%20GAZETEDE%20YAYINLANAN%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20G%C3%96REVL%C4%B0S%C4%B0%20ALIMI%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME%20SONU%C3%87LARI.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>ANADOLU BİL MYO 16.07.2020&#160;TARİH 31187 RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI DEĞERLENDİRME SONUÇLAR</a>I<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span></p>

Yayınlandı:
14.8.2020

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes