ABMYO Öğretim Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

 ABMYO Öğretim Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır.


<p>​<a href="/haberler/Documents/ABMYO%20-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20G%C3%96REVL%C4%B0S%C4%B0%20ALIMI%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME%20SONU%C3%87LARI%20.03.%20MART%202021.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>ABMYO -ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI&#160;</a><br/></p>

Yayınlandı:
10.3.2021

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes