<img alt="" src="/haberler/PublishingImages/C5JdyerWMAA0mXW-1024x683.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">

 Sosyal medyanın etik sorunları İAÜ’de tartışıldı

 İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Florya Kampüsü’nde yapılan çalıştaya, birçok akademisyen, araştırmacı gazeteci, sosyolog ve konusunda uzman kişiler katıldı.


<p>​</p><p>İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Florya Kampüsü&#39;nde yapılan çalıştaya, birçok akademisyen, araştırmacı gazeteci, sosyolog ve konusunda uzman kişiler katıldı. İçinde bulunulan toplumun kültür yapısının bilimsel verilere dayalı olarak araştırılıp incelenmesi amaçlayan TARMER, bu kez de yeni medyanın en etkili araçlarından biri olan sosyal medya zemininde yaşanan etik sorunlar masaya yatırılarak, &#39;sosyal medyadaki üslûp sorunu&#39;, &#39;mevcut bir sosyal medya etiğinin olup olmadığı&#39;, &#39;sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen manipülasyonlar ve sergilenen algı yönetimi gibi konuları irdeledi.</p><p><br/></p><p>Gün boyu süren etkinlikte ilk oturumda &#39;Sosyal Medya Etiği Nedir? Nasıl Hayata Geçirilmelidir?&#39; sorularından yola çıkılarak mevcut durum ve ideal arasındaki farklılığında net bir durum tespiti yapılırken, ikinci oturumda da &#39;Sosyal Medyada Dil ve Üslûp Sorunları&#39; konuşuldu. Üçüncü oturumda ise bu mevcut tablonun toplumsal/kitlesel manipülasyona kapı açan boyutu analiz edildi ve &#39;Sosyal Medya Üzerinden Algı Yönetim&#39; başlığı altında, gündeme yönelik somut örnekler incelendi.</p><h3 rtenodeid="14"><strong>&quot;Sosyal medya, etiksel anlamda birçok sorun üretiyor&quot;</strong></h3><p>Başbakanlık Başdanışmanı, Sosyolog ve TARMER Daimi Danışma Kurulu Üyesi Necdet Subaşı sosyal medyanın etik çerçevede birçok sorun ürettiğine değinerek, &quot;Sosyal medya çok uzun bir geçmişi olan oldukça da etkileyici bir mecra. Dolayısıyla bu konunun en başta etik alan olmak üzere pek çok konuda sorun ürettiğini biliyoruz. İAÜ de bir sorumluluk üstlenerek toplumsal yapıyı güçlü bir şekilde etkileyen konulardan birisi olarak sosyal medyayı toplumsal açıdan araştırma gereği duydu. Bugün burada da sosyal medya değişik boyutlarda ve toplumsal yapı üzerinden ele alınıyor. Hem de bunun gündelik hayatımızda ortaya çıkardığı sorunlar, özellikle ahlaki ve etik sorunlar tartışıldı&quot; dedi.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><br/></p>

Yayınlandı:
5.4.2017

Kategori:
Akademiden

Alt Kategori:
 

Birim:
Dijital İletişim Birimi

Departman:
Kurumsal İletişim Birimi

 Yes