SHMYO Ön Değerlendirme Sonuçları

 Öğretim elemanı alımı sınav değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.


<p> <span style="text-align: justify;"><br/><br/> </span><span style="text-align: justify;">&#160;<a href="/haberler/Documents/ODYOMETR%C4%B0_akademik_kadro.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/> &gt;&#160;ODYOMETRİ</a><br/> </span><span style="text-align: justify;"><br/> &#160;<a href="/haberler/Documents/Akademik%20Kadra%20S%C4%B1nav%C4%B1%20%C3%96n%20De%C4%9Ferlendirme%20ENF%202018%20HAZ%C4%B0RAN-%C4%B0LAN.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/> &gt;&#160;ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ</a><br/> </span><span style="text-align: justify;"><br/> </span><span style="text-align: justify;">&#160;<a href="/haberler/Documents/Akademik%20Kadra%20S%C4%B1nav%C4%B1%20%C3%96n%20De%C4%9Ferlendirme%20FTT%202018%20HAZ%C4%B0RAN-%C4%B0LAN.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/> &gt; FİZYOTERAPİ</a><br/> </span><span style="text-align: justify;"><br/> </span><span style="text-align: justify;">&#160;<a href="/haberler/Documents/Akademik%20Kadra%20S%C4%B1nav%C4%B1%20%C3%96n%20De%C4%9Ferlendirme%20SHZ%202018%20HAZ%C4%B0RAN-%C4%B0LAN.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/> &gt;&#160;SOSYAL HİZMETLER</a><br/> </span><span style="text-align: justify;"><br/> </span><span style="text-align: justify;">&#160;<a href="/haberler/Documents/Akademik%20Kadra%20S%C4%B1nav%C4%B1%20%C3%96n%20De%C4%9Ferlendirme%20PLT%202018%20HAZ%C4%B0RAN-%C4%B0LAN.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/> &gt;&#160;PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ</a><br/> </span><span style="text-align: justify;"><br/> </span><span style="text-align: justify;">&#160;<a href="/haberler/Documents/Akademik%20Kadra%20S%C4%B1nav%C4%B1%20%C3%96n%20De%C4%9Ferlendirme%20PFT%202018%20HAZ%C4%B0RAN-%C4%B0LAN.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/> &gt;&#160;PER<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span>F<span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>ÜZYON TEKNİKLERİ</a></span></p><p></p><p> <br/> </p><p> <br/> </p><p> <br/> </p>

Yayınlandı:
14.6.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No