<img alt="" src="/haberler/HaberResimleri/moda-1.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">

 Kalem’den Klavye’ye Kalıp

 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile Kalem’den Klavye’ye Kalıp Projesi


<p>​</p><div style="text-align: center;"><strong>Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı</strong></div><div style="text-align: center;"><strong>Kalem’den Klavye’ye Kalıp</strong></div>&#160;<br/>Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyonu Dairesi Başkanlığının AB Projesi olan &quot;Türkiye´de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi-2&quot; programı çerçevesinde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen ve Proje ortağı olduğumuz “Kalemden Klavyeye Kalıp” isimli projeye katılım sağlandı. Bu kapsamda 7 Şubat 2017 tarihinde Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müzesi ve Mersin’e geçilerek Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müzesi ziyaret edildi.<br/><br/>8 Şubat 2017 tarihinde Mersin de düzenlenen “ Türkiye’de Kalıp Hazırlama Konusunda Yenilikçi Yaklaşımlar” isimli seminere, proje kapsamındaki 28 öğrenciye, eğitmenlere ve sektörden gelen 150 konuğa, konuşmacı olarak YENİLİKÇİ EĞİTİM İLE SEKTÖRDE KAZANIM sunumu ile İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Moda Tasarım Program Başkanı Öğr. Gör. Nihal BOLKOL ve Öğr. Gör. Arzu ATA, GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN GİYSİ KALIP SİSTEMLERİ sunumu ile Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel San. Fak. Doç. N. Rengin OYMAN, Sanat Tasarım ASD Öğrencisi Hilal BALCI,&#160; GİYİM TASARIM EĞİTİMİNDE KALIP HAZIRLAMA, ÜRÜN GELİŞTİRME VE KOLEKSİYON HAZIRLAMA sunumu ile 9 Eylül Üniversitesi Güzel San. Fak. Yrd. Doç. Dr. Nevbahar GÖKSEL, Yrd. Doç. Selda KOZBEKÇİ AYRANPINAR katıldı. Seminer sonrası konuşmacılara yöneltilen sorular cevaplanarak seminer sonlandırıldı.<p><br/></p><strong>GENEL BİLGİ</strong><br/>Proje eğitimcilere ve kursiyerlere mesleki ve kişisel gelişime teşvik eden faaliyetler içermekte olup, mesleki eğitim kursları ile yeni mesleki beceriler kazandırılacak ve verilecek olan seminer, konferans ve kariyer rehberlikleri ile kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.<br/>&#160;<br/><strong>PROJE GENEL AMAÇLAR:</strong><br/>Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik olarak kadınların iş gücü piyasasında daha aktif ve katılımcı şekilde yer almalarını sağlayacak uyumlu ve kapsamlı stratejiler geliştirmek ve uygulamak.<br/>&#160;<br/><strong>PROJE ÖZEL AMAÇLARI</strong>:<br/>-Önceden edinilmiş öğrenme, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla giyim üretim teknolojileri alanında bilgisayarlı kalıp hazırlama eğitimi verilerek mesleki becerilerde dijital yetkinliğin artırılması.<br/>-Yetişkin kadın nüfusun girişimcilik becerilerinin geliştirilerek özgüven kazandırılması ve iş piyasasında yer almalarının sağlanması.<br/>-Yetişkin kadın nüfusuna mesleki kilit beceriler kazandırılması, ve kişisel gelişim süreçlerinin desteklenmesi.<br/>-Uzaktan öğrenme içeriklerinin kullanımının sağlanması iş başı eğitimleri ve oluşturulacak olan portal aracılığıyla HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi.<br/>&#160;<br/><strong>“TÜRKİYE’DE KALIP HAZIRLAMA KONUSUNDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR “</strong><br/>Kalıp hazırlama konusunda Türkiye’deki ve Dünya’daki yeni uygulamalar konusunda bilgilerin paylaşıldığı seminer ile kursiyerlerin yeni teknolojiler hakkında bilgi edinmeleri sağlandı.&#160; Ayrıca bu teknolojilere nereden ve nasıl ulaşabilecekleri konusundaki sorulara yer verildi.<br/><strong>Tarih&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; : </strong>08 Şubat 2017<br/><strong>Faaliyet Yeri&#160;: </strong>Mersin<br/><strong>Adres&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; : </strong>Navona Otel<br/><strong>Sorumlu&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;:</strong> Mersin Olgunlaşma Enstitüsü<br/><strong>Katılımcı Sayısı:</strong> 300 Kişi<br/><br/><div><strong>KONUŞMACILAR:</strong><br rtenodeid="165"/><div>YENİLİKÇİ EĞİTİM İLE SEKTÖRDE KAZANIM<br/>İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Moda Tas. Proğ. Bşk. Nihal BOLKOL, Öğr. Gör. Arzu ATA,<br/><strong><br/>GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE DEĞİŞEN GİYSİ KALIP SİSTEMLERİ</strong><br rtenodeid="166"/>Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel San. Fak. Doç. N. Rengin OYMAN, Sanat Tasarım ASD Öğrencisi Hilal BALCI,<br/><strong><br/>GİYİM TASARIM EĞİTİMİNDE KALIP HAZIRLAMA, ÜRÜN GELİŞTİRME VE KOLEKSİYON HAZIRLAMA</strong><br/>9 Eylül Üniversitesi Güzel San. Fak. Yrd. Doç. Dr. Nevbahar GÖKSEL, Yrd. Doç. Selda KOZBEKÇİ AYRANPINAR<br/><strong><br/>Koordinasyon sorumlusu: </strong>İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule AYDIN<br/>Sektördeki yeni teknolojiler konusunda bilgilendirme amacıyla “Türkiye’de Kalıp Hazırlama Konusunda Yenilikçi Yaklaşımlar “ adında bir adet seminer organize edildi.<br/>&#160;</div><div><br/></div><div><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/Kalemden-Klavyeye-Kalip/moda-2.jpg" alt="moda-2.jpg" style="margin: 5px;"/><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/Kalemden-Klavyeye-Kalip/moda-3.jpg" alt="moda-3.jpg" style="margin: 5px;"/></div><div><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/Kalemden-Klavyeye-Kalip/moda-4.jpg" alt="moda-4.jpg" style="margin: 5px;"/><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/Kalemden-Klavyeye-Kalip/moda-5.jpg" alt="moda-5.jpg" style="margin: 5px;"/><br/></div><div><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/Kalemden-Klavyeye-Kalip/moda-6.jpg" alt="moda-6.jpg" style="margin: 5px;"/><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/Kalemden-Klavyeye-Kalip/moda-7.jpg" alt="moda-7.jpg" style="margin: 5px;"/><br/></div><div><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/Kalemden-Klavyeye-Kalip/moda-8.jpg" alt="moda-8.jpg" style="margin: 5px;"/><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="164"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span><br/></div><div><br/></div><div><br/><br/><p><br/></p></div></div>

Yayınlandı:
20.2.2017

Kategori:
Gündem

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No