“MİLLET BAHÇESİ MİLLETİN TALEBİ!”

 İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan; millet bahçesi fikrinin Türkiye’nin geldiği evre itibariyle önemli bir toplumsal unsur olacağını ifade etti.


<p>​<img src="/haberler/PublishingImages/Pages/IAU_Millet_Bahceleri_BB/prof_dr_mehmet_fatih_altan.jpg" alt="prof_dr_mehmet_fatih_altan.jpg" style="margin: 5px; width: 2790px;"/></p><p style="text-align: justify;"><strong>İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan; millet bahçesi fikrinin Türkiye&#39;nin geldiği sosyoekonomik evre itibariyle önemli bir toplumsal unsur olacağını ifade etti.</strong></p><p style="text-align: justify;">Prof. Dr. Altan &quot;Ülkemizde yeşil alanlar, kent parkları, doğal güzellikler; kentleşme ve toplumsal miras bağlamında son yıllarda sıklıkla gündeme gelmektedir. İnşaat sektörümüzdeki hızlı ve nitelikli büyüme, dünya genelinde sektörün en büyüklerinden olmamız ve benzeri konular, tek başına düzenli ve doğru kentleşme sonucunu doğurmuyor. Tek başına sorunları çözmüyor. Zira bu noktada esas sorun disiplinler arası eşgüdüm ve koordinasyon eksikliği ve planlamada yatıyor&quot; ifadelerini kullandı.</p><p style="text-align: justify;"><strong>&quot;ERİŞİLEBİLİR, GÜVENLİ, NEZİH VE İŞLEVSEL OLMALI&quot;</strong></p><p style="text-align: justify;">Prof. Dr. Altan &quot;Bu bizim müzmin ve uzun vadeli sorunumuz. Dolayısı ile topyekün çözümü de uzun vadeli. Ancak bu yöndeki çalışmalara çoktan başlanmalıydı. İvedilikle ilerlenmeli. Millet bahçeleri, kentlerin kendine has sosyo kültürel, ekonomik ve yerleşim unsurları göz önüne alınarak doğru yer seçimi tercihleri yapılırsa çok faydalı sonuçlar verebilir. Burada ana unsurlar; millet bahçelerinin erişilebilir, güvenli, nezih ve işlevsel olmasıdır&quot; dedi ve ekledi &quot;Buradan hareketle İstanbul&#39;da çok sayıda millet bahçesi kararı münhasıran doğrudur. Atatürk Havalimanı&#39;ndaki bir alanın millet bahçesine dönüştürülmesi de oldukça önemlidir. Ancak işletim açısından, buradaki havalimanı yakın vadede bütünü ile kapatılmamalıdır.&quot; </p><p style="text-align: justify;"><strong>&quot;ENTEGRASYON DA DÜŞÜNÜLEBİLİR&quot;</strong></p><p style="text-align: justify;">Altan ayrıca şunları söyledi &quot;Diğer taraftan kentteki diğer millet bahçelerinde, doğru yer ve kapasite seçimleri paralelinde 20 milyonluk devasa bir nüfus için erişilebilir kılınmaları sağlanabilir. Yanı sıra, büyük kamusal otopark açığı olan İstanbul&#39;da daha merkezi ve erişilebilir olan millet bahçelerinde otopark tesisleri de düşünülebilir. Yine koşulların elverişliliği bazlı olarak farklı sektörlerin millet bahçelerine entegrasyonu da söz konusu olabilir. Söz gelimi doğal gıda ürünü festivalleri belirli periyotlarda bu alanlarda kendine yer bulabilir.&quot; </p><p style="text-align: justify;">Prof. Altan son olarak ise &quot;Millet bahçeleri için belirlenen kentlerin genelinde eski stadyumların bu alanlar için ayrıldığı görülmektedir. Bu da temelde doğru bir tercihtir. Bu dönemde kentlerimize birçok yeni stadın ivedilikle ve başarıyla nasıl kazanıldığını da burada görebilmekteyiz. Bu; hükümetin spora ciddi kaynak aktardığının bir başka boyuttaki delilidir&quot; diyerek sözlerini tamamladı.</p><p><br/></p>

Yayınlandı:
 

Kategori:
Röportaj

Alt Kategori:
Basın Bülteni

Birim:
 

Departman:
 

 Yes