İAÜ Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Alımına İlişkin Duyuru

 İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni Aşağıdaki Bölümlerine Arş. Gör. Alınacaktır.


<p>​</p><p><strong>İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi&#39;ni Aşağıdaki&#160;</strong><span rtenodeid="251" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><strong>B</strong></span><span rtenodeid="252" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><strong>ölümlerine&#160;</strong></span><strong>Araştırma Görevlileri Alınacaktır.&#160;</strong><br/><span style="text-align: justify;"><br/><br/>- Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku A.B.D ( 1 kişi )<br/></span><span style="text-align: justify;">- Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi&#160; A.B.D. ( 1 kişi )<br/></span><span style="text-align: justify;">- Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk A.B.D &#160;( 1 kişi )</span></p><p>&#160;</p><p rtenodeid="250"><em>Başvurular 20 Haziran 2018 Çarşamba saat 17:00&#39;ye kadar sürecektir.</em></p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>&#160;<br/>Başvurular için gerekli koşullar:</strong></p><p><strong><br/>&#160;ÖZEL ŞARTLAR</strong></p><p>&#160;Hukuk fakültesi mezunu olmak. <strong>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku </strong>Anabilim Dalında tezli yüksek lisans&#160; <br/>&#160;veya doktora yapıyor olmak.</p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width: 100%;"><strong>GENEL ŞARTLAR</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width: 100%;">1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES&#39;ten en az 70 puan almış olmak</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100&#39;lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.</td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong><br/>ÜNVAN ŞARTLAR</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width: 100%;">Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><p>Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES&#39;ten en az 70 puan almış olmak</p><p>&#160;</p><p><br/><strong>İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI</strong></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width: 100%;"><strong>ÖZEL ŞARTLAR</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Hukuk fakültesi mezunu olmak. İdare Hukuku Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>GENEL ŞARTLAR</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width: 100%;">1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES&#39;ten en az 70 puan almış olmak</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100&#39;lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.</td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>ÜNVAN ŞARTLAR</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width: 100%;">Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES&#39;ten en az 70 puan almış olmak</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI</strong></span></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width: 100%;"><strong>ÖZEL ŞARTLAR</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">Hukuk fakültesi mezunu olmak. Medeni Hukuk Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>GENEL ŞARTLAR</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width: 100%;">1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES&#39;ten en az 70 puan almış olmak</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100&#39;lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.</td></tr></tbody></table></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><strong>ÜNVAN ŞARTLAR</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default"><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width: 100%;">Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES&#39;ten en az 70 puan almış olmak</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><strong>Başvuru Sonuçları</strong></p><p>Bölümlerine başvuru yapan ve yazılı sınava girmeye hak kazananların sınavı 25.06.2018 (Pazartesi) tarihinde saat 10:00 &#39;da Florya Yerleşkesi Hukuk Fakültesi O Blok 0 (sıfır) da bulunan Dekanlığımızda yapılacaktır. </p><p>&#160;</p><p><br/></p>

Yayınlandı:
11.6.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes