Great Transformation in Eurasia - Dr.Filiz KATMAN

 Great Transformation in Eurasia - Dr.Filiz KATMAN


<p style="text-align: center;"><br/><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/Great-Transformation-in-Eurasia/IMG_9518.jpg" alt="IMG_9518.jpg" class="ms-rteImage-3" style="margin: 5px; width: 600px;"/>​</p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>Great Transformation in Eurasia</strong></p><p>This book provides information on the ongoing transformation of the Eurasian region, offering a theoretical background and a discussion of the security complex characteristics of Eurasia, the roles of the <strong>&quot;</strong><strong>New Great Game</strong><strong>&quot;</strong>, and recent opportunities and challenges in the region, such as the new Silk Road. It examines the changes that are taking place beyond the dissolution of the Soviet Union, independence, and the energy and security parameters in the Eurasian region. Eurasia, with its various historical, geographic, economic and sociopolitical characteristics, its energy resources, transportation routes, and unsolved conflicts, is a region undergoing dramatic and complex change.</p><p><strong>Filiz Katman</strong> obtained a BSc in Economics (English) from the Faculty of Economics of Istanbul University, an MSc in Political Science and International Relations (English) from the Social Sciences Institute of Marmara University, Turkey, and a PhD in International Security and Terrorism from the Defense Studies Institute of the Turkish Military Academy. She has certificates from the Changing Character of War Programme at Pembroke College, Oxford University, and the War, Conflict and Order Program at Yale University. She is Executive Board President at the Energy Politics and Markets Research Centre, Turkey, and Editor at EPPAM Policy Brief.</p><p><br/></p><p><br/></p><p>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p><br/></p>Bu kitap, Avrasya’nın dönüşümü hakkında bilgi vermektedir. Kitapta teorik altyapı&#160; Zbigniew Brzezinski’nin “Büyük Transformasyon”, Barry Buzan ve diğerlerinin güvenlik kompleksi ile literatürdeki “Yeni Büyük Oyun” kavramına dayalıdır ve batı dünyasının Sovyetlerin yıkılışı sonrasında Avrasya’nın dönüşümündeki aşamaların belirtildiği “Büyük Transformasyon”, Avrasya’nın güvenlik kompleksi karakteristiği, “Yeni Büyük Oyun”un Avrasya’nın dönüşümündeki rolü ile bölgedeki mevcut fırsat ve tehditlerden olan yeni adı “Tek Kuşak, Tek Yol Projesi” olan Yeni İpek Yolu Projesi, INSTC, Güney Çin Denizi meselesi, Kuzey Kore krizi, Şangay İşbirliği Örgütü, NATO’nun bölgeye yönelik politikaları, Myanmar’da yaşananların arka planı ve Avrasya Ekonomik Birliği ele alınmaktadır.&#160;<br/><br/>Bu çerçevede kitap, Sovyetler Birliği’nin çözülmesi sonrasında meydana gelen olayları, bağımsızlık, enerji-güvenlik parametrelerini, “Tek Kuşak, Tek Yol Projesi”ni çok yönlü bir şekilde ele almaktadır. Avrasya, sahip olduğu tarihi, coğrafi, ekonomik ve sosyo-politik nitelikleri, enerji kaynakları, enerji kaynakları iletim hatları ve çözülmemiş çatışmaları ile büyük değişim geçirmekte olan bir güvenlik kompleksi özelliği taşımaktadır. Bu nitelikler ve sorunlarıyla Avrasya, bölge içi ve dışı güçlerin ilgi alanındadır. Bu çalışma, bölgenin güvenlik konusu olmaktan entegrasyona doğru olan süreçteki coğrafi, ekonomik ve sosyo-politik faktörler ile bölgeye ilgi duyan güçlerin bölgeye ilgisini analiz eder.<br/><br/><br/><strong>Dr. Filiz KATMAN</strong><br/>Yönetim Kurulu Başkanı, Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi-EPPAM,<br/>İstanbul Aydın Üniversitesi<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="2"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span><p><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;"><br/> <br/> </span><br/></p>

Yayınlandı:
27.7.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes