<img alt="" src="/haberler/PublishingImages/implant.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">

 Başarılı İmplant İçin Kemik Kalitesi Önemli

 Araştırmalar dental implantların başarı oranının yüzde 95 olduğunu gösterse de, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sercan Küçükkurt, implant için güçlü ve yeterli bir çene kemiğinin olması gerektiğine dikkat...


<p>​</p><p style="text-align: justify;">Günümüzde, kaybedilen dişlerin yerine uygulanabilecek tedavi seçenekleri arasında dental implantlar her geçen gün daha da ön plana çıkıyor. Bilimsel çalışmalar dental implantların başarı oranlarının yüzde 95&#39;in üzerine çıktığını ortaya koyuyor. Peki, implant uygulaması her hastaya uygulanabilir mi? İmplant uygulaması için gereken koşullar neler? İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sercan Küçükkurt, hastalara fonksiyonel ve estetik açıdan başarılı bir dental implant uygulanabilmesi için en önemli faktörlerden birinin bölgede yeterli kemik hacminin bulunup bulunmaması olduğuna dikkat çekiyor. Kaybedilen diş bölgesinde, dişin çekiminin ardından, ilk yılın sonunda dikey ve yatay anlamda kemik hacminde yüzde 30&#39;un üzerinde bir kayıp yaşandığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Küçükkurt, &quot;Diş çekimi sonrası hekimin farklı bir önerisi yoksa ilk 6 aylık dönemde implant uygulaması yapılması daha uygun olacaktır. Özellikle tek köklü olan ön bölge dişlerinin çekimi sırasında uygun vakalarda, çekim boşluğuna eşzamanlı implant yerleştirilebilirken, arka bölgelerde çoğunlukla çekim bölgesinin 2-4 aylık bir sürede iyileşmesi beklenmektedir&quot; diyor. </p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;"><strong>KEMİK HACMİ YETERSİZSE İMPLANT UYGULANABİLİR Mİ? </strong></p><p style="text-align: justify;">Tek ya da birkaç komşu diş eksikliklerinin giderilmesinde implant uygulama yöntemleri genellikle birbirine oldukça benzer olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Sercan Küçükkurt, bölgede mevcut kemik hacmine göre implantın tek başına uygulanabileceği gibi tek aşamalı olarak implant ile birlikte aynı anda kemik tozu ve zarı ile bölgeye takviye yapılabileceğini söylüyor. Kemik hacminin oldukça yetersiz olduğu durumlarda ise iki aşamalı tedavi gerçekleştirilerek öncelikle bölgede çeşitli cerrahi tekniklerle kemik oluşturulması ve iyileşme döneminin beklenmesinin ardından implant uygulamasının yapılmasının önemine vurgu yapıyor: &quot;Hekimler bölgeye implant uygulaması yapmadan önce hastaların kemik hacminin yanı sıra kemik kalitesini de değerlendirirler. Kemik kalitesi hakkında üç boyutlu çene röntgenleri hekime işlem öncesi bir fikir verebilmektedir. Hastaların kemikleri yeterli hacimde olsa bile mermer sertliğinde olabildiği gibi sünger gibi oldukça yumuşak bir yapıda da olabilir. İdeal olan bu ikisinin ortasında bir kemik yoğunluğuna sahip olunmasıdır. Hekimler hastaların kemik yoğunluğuna bağlı olarak implant uygulama tekniklerini modifiye eder ve mevcut kemiğe uygun yapıda implant tipi tercih ederler.&quot;</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p>Yrd. Doç. Dr. Küçükkurt, hiç dişe sahip olmayan hastalara yeni bir diş dizisi kazandırmak için ise hastaya özel durumlara göre uygulanabilecek birden çok yöntem bulunduğunu söylüyor: &quot;Tam bir diş dizisini yeniden sağlamak için bir çene için 2 ila 8 arası implant gereklidir. Bu implantlar üzerine implant destekli yarı hareketli ya da sabit protezler uygulanabilir.&quot;</p><p style="text-align: justify;"><strong><br/></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>&#39;İMPLANT SAYISINA HEKİM KARAR VERMELİ&#39; </strong></p><p style="text-align: justify;">Her hastanın kemik hacmi, kemik kalitesi, alt-üst çenelerin iskeletsel ilişkisi, çevre anatomik yapıların durumu, sistemik hastalıklar, yaş ve cinsiyet gibi faktör açısından birbirinden ayrıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Küçükkurt, &quot;Her hastanın durumu kendine özeldir ve bu şekilde vakaya özel değerlendirilme yapılmalıdır. Bir hastaya uygulanması gereken implant sayısı, protez tipi, tedavi süresi, süreci ve estetik – fonksiyonel sonuçlar başka bir hastayla aynı olamaz. Hastalarda bu açıdan kendilerini implant tedavisi görmüş başka hastalarla kıyaslamamalıdır. Bu beklentiler ile hekime başvurmamalıdır. Protez uzmanı ve Çene cerrahı gibi alanında uzman hekimler, bilimsel veriler ışığında mesleki bilgileri ve tecrübelerine dayanarak kişiye özel implant sayısı ve protez tipinden oluşan en uygun planlamayı hastasına sunacaktır&quot; diyor.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;"><strong>İMPLANT TEDAVİSİ HER HASTAYA UYGULANAMAZ! </strong></p><p style="text-align: justify;">Tüm bu faktörlerin dışında implant tedavisi uygulanamayacak hastaların da olduğuna vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Sercan Küçükkurt, implant tedavisine engel bazı durumları &quot;Bağışıklık sistemini ya da implantın kemik ile kaynaşma sürecini etkileyen ciddi bir sistemik hastalık varlığı, kanın pıhtılaşmasını engelleyen hastalıklar, günde bir paketten fazla sigara tüketimi, zihinsel engelli hastalar, damar yolundan Bifosfonat türevi ilaç (kemik erimesini önlemede kullanılan ancak çenelerde kemik ölümlerine yol açabilen ilaçlar)&quot; şeklinde sıralıyor.&#160;</p><p><br/></p>

Yayınlandı:
15.6.2017

Kategori:
Akademiden

Alt Kategori:
 

Birim:
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Departman:
Yunus Argan

 Yes