<img alt="" src="/haberler/PublishingImages/mikrobiyoloji laboratuvarı.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">

 İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

 İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), 2003 yılında Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu ile eğitim ve öğretim hayatına başlamış, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) bünyesinde yer alan bir vakıf üniversitedir.


<p>​</p><p><span style="text-align: justify;">İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), 2003 yılında Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu ile eğitim ve öğretim hayatına başlamış, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) bünyesinde yer alan bir vakıf üniversitedir. Küresel düzeyde eğitim ve ulusal-uluslararası kalkınma yönünde ilerleyen İstanbul Aydın Üniversitesi çağdaş ve modern bilimler alanında eğitim ve çalışmalar sunarak 11 Fakülte, 4 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 28 Araştırma Merkezi, 1500 kişilik güçlü akademik kadrosu ve 39.000 öğrencisi ile Türkiye&#39;mize ve dünyaya hizmet vermektedir. İAÜ, üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli, teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan bir alt yapıya sahip olarak bilginin ürüne dönüşümünü hızlandıran dünya standartlarında temel, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve mesleki yetkinliği öne çıkaran, kurulduğu yıldan beri &quot;en çok tercih edilen vakıf üniversitesi&quot; olma niteliğine sahip ülkemizin en genç ve en dinamik üniversitelerinden birisidir.</span></p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p>İstanbul Aydın Üniversitesi&#39;nde Gıda Bilimi ve Endüstrisine hizmet eden Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gıda Mühendisliği Bölümü, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Aşçılılık Programı, Gıda Kontrolü ve Analizi Programı ve Gıda Teknolojisi Programlarını içinde barındıran Gıda İşletme Bölümü ve akredite sonuçlar veren Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bulunmaktadır. İAÜ Gıda Mühendisliği Bölümünün lisans, yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora dereceleri olmak üzere altı programı (Gıda Mühendisliği, Gıda Güvenliği ve Beslenme) bulunmaktadır. Programlarımız çok hızlı gelişen ve büyüyen gıda bilim ve sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak yenilenmektedir. Eğitim programlarımız ERASMUS ve 2016 Mart ayından itibaren de MÜDEK ile akredite edilmiştir.</p><p>&#160;</p><p>İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü olarak gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyde öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız her türlü teknik donanıma haiz laboratuvarlarda hem kuramsal hemde uygulamalı bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yürütebilmektedir. Bu noktada İAÜ, öğrenci ve öğretim üyelerine hem teknolojik, fiziki altyapı hem de bilimsel araştırma projeleri (BAP) destek programları bazında maddi olarak büyük destek vermektedir. Laboratuvarların bulunduğu özerk bir bina olan Technocenter&#39;da bulunan gıda mikrobiyolojisi ürün geliştirme, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarımızda HPLC, GC, Rising Film Evaporatör, Püskürtmeli Kurucu gibi çok sayıda ve son teknoloji ile donanımlı cihazlarımız bulunmaktadır.</p><p>&#160;</p><p><span style="text-align: justify;">Bölümümüzün müfredatı Avrupa&#39;daki birçok üniversite ile büyük oranda uyumludur. Bu nedenle ERASMUS ile yurt dışına giden öğrenilerimiz dönem kaybına uğramadan Avrupa&#39;daki üniversitelerde rahatlıkla bir dönem okuyabilmektedirler. Bölüm olanaklarımız arasında yandal, çift anadal, uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl), mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı bulunmaktadır.</span></p><p>&#160;</p><p>Buna ek olarak, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) işbirlikleri ile öğrenci ve mezunlara tüm bölümlerde üniversiteler arasında en fazla staj, yerinde uygulama imkanı ve istihdam sağlayan kurum olarak İAÜ yer almaktadır. Bunun yanısıra bölümümüzün T.C. Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile de oluşturduğu işbirlikleri bulunmaktadır.</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p>Bölümümüz eğitim, öğretim ve endüstriyel her türlü işbirliğine açıktır. Akredite olan Marmara Araştırma Merkezi üzerinden akredite sonuçlar verebilir. Bölümümüz için daha fazla bilgiye <a href="http://muhendislik.aydin.edu.tr/gida-muhendisli%C4%9Fi/">http://muhendislik.aydin.edu.tr/gida-muhendisliği/</a> ve <a href="http://iaulab.aydin.edur.tr/technocenter_list.asp">http://iaulab.aydin.edur.tr/technocenter_list.asp</a> web sitelerimizden ulaşabilirsiniz.</p>

Yayınlandı:
13.5.2017

Kategori:
Akademiden

Alt Kategori:
 

Birim:
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Departman:
Yunus Argan

 No