8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ, KADINA YÖNELİK ŞİDDET!

   


<p>​<span style="color: #212121; font-family: calibri, sans-serif, serif, emojifont; font-size: 14.6667px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ, KADINA YÖNELİK ŞİDDET” başlıklı webinar Prof. Dr. Murat Volkan DÜLGER, Doç. Dr. Pakize Ezgi AKBULUT ve Arş. Gör. Anıl ERGUN’ un sunumları ile gerçekleştirilecektir. Program saat: 16.00 da zoom üzerinden ve okulumuz youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.</span><br/></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #212121; font-family: calibri, sans-serif, serif, emojifont; font-size: 14.6667px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;"><img src="/haberler/PublishingImages/8%20Mart%20Du%CC%88nya%20Kad%C4%B1nlar%20Gu%CC%88nu%CC%88-%20Kad%C4%B1na%20Yo%CC%88nelik%20S%CC%A7iddet-01%20(002)%20(1).png" alt="8 Mart Dünya Kadınlar Günü- Kadına Yönelik Şiddet-01 (002) (1).png" style="margin: 5px;"/><br/></span></p>

Yayınlandı:
8.3.2022

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes