2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sınav Uygulama Esasları

 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sınav Uygulama Esasları Yayınlanmıştır


<p rtenodeid="4" style="text-align: center;"><strong>​</strong><a href="/haberler/Documents/Online%20S%C4%B1nav%20kurallar%C4%B1%20ve%20esaslar%C4%B1%20_%C3%96%C4%9Frenciler%20i%C3%A7in_27.05.2020%20(GG).pdf" rtenodeid="5"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" rtenodeid="6" alt=""/><strong>2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sınav Uygulama Esasları</strong></a></p><p rtenodeid="2" style="text-align: center; text-decoration: underline;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=_RsWpXBYDnM" rtenodeid="3"><strong rtenodeid="7">Çevrimiçi Sınav Uygulama Yönergesi Videosu İçin Tıklayınız..<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span></strong></a></p>

Yayınlandı:
27.5.2020

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes