<img alt="" src="/haberler/PublishingImages/081120181120567030529.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">

 2018 yılında 310 kadın hayatını kaybetti

 KADINA yönelik şiddetin, 'eril şiddet' olarak anılması gerektiğine dikkat çeken Psikolog Engin Eker, "Yalnızca gücünü gösterme peşinden koşan güçsüzlerin uyguladıkları şiddet neticesinde bu yıl 310 kadın hayatını kaybetti" dedi.


<p>​<span style="text-align: justify;">KADINA yönelik şiddetin, &#39;eril şiddet&#39; olarak anılması gerektiğine dikkat çeken Psikolog Engin Eker, &quot;Yalnızca gücünü gösterme peşinden koşan güçsüzlerin uyguladıkları şiddet neticesinde bu yıl 310 kadın hayatını kaybetti&quot; dedi.</span></p><p>Toplumda zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu söyleyen Aydın Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Engin Eker,&quot;Çünkü şiddet sorunu toplumsal zihniyet dönüşümü gerektiriyor.Bu sorun kadınla isimlendirilince ne olduğu pek anlaşılmıyor. Tam tersine kadına yönelik şiddet sözüyle hiç istenmediği halde kadınlar güçsüz ya da suçlu gösterilebiliyor&quot; diye konuştu. </p><p><strong>&quot;ERKEKLERİN FEMİNİZM OKUMASI ŞART&quot;</strong></p><p>Eril şiddetin, şiddet uygulamayı kendisine hak gören çarpık erkeklik algısını afişe ettiğini belirten Dr. Eker, şunları söyledi:</p><p>&quot;Şiddet, yaygın bir toplumsal sorundur,temel hak ve özgürlüklerin ihlalidir. Sebebi, erkeğin kadının davranışlarını korkutucu bir şekilde kontrol etme çabası, üstünlük kurma isteği, ekonomik yetersizlikler, iç dünyasında kendisini yetersiz hissetmesidir. &#39;Kadına şiddet&#39; terimi, faili gizliyor. Şiddetin failini her kim olursa ortaya çıkarmak lazım.&#160;Kadına yapılan şiddet kadını tanımlamamalı.&#160;Erkeklerin feminizm okuması şart. Kadın aşağılama aracı olarak kullanıyor. Kadın ve temsil ettiği şeyler o denli yüklü ki kadınla ne yapacağımızı bilemiyoruz.&#160;En popüler problem çözme yöntemi olan şiddet, kadınla sorun yaşayan erkeğin heybesinden derhal çıkarılıyor.&#160;Şiddet, âcizin meşrebidir. Gücünü gösterme peşinde koşanlar,güçsüzlerdir. Gerçek güçlüler, gücünü gösterme çabasına girmez, bunu içinden bilirler.&quot;</p><p><strong>ŞİDDETTEN ÖLEN KADINLAR İÇİN DİJİTAL ANIT</strong></p><p>Türkiye&#39;de eril şiddetin giderek arttığını söyleyen Dr. Eker, &quot;2008 yılından günümüze şiddet neticesinde ölen kadınları anmak için oluşturulan dijital anıt oluşturuldu. 2018 yılında bu sayaca göre 310 kadın hayatını kaybetti. Erkek egemen toplum, kadını ancak şiddet uygulayarak kontrol altına alabileceğini düşünüyor. Şiddet temel olarak bir güç gösterisi. Erkek güçsüzleştikçe şiddet uygulama potansiyeli artıyor. Cinsiyet eşitliği söz konusu olduğunda ve erkekler kadınların kendilerine ait bir meta olduğunu düşünmediklerinde denge kurulacaktır&quot; dedi.</p>

Yayınlandı:
8.11.2018

Kategori:
Gündem

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes