Pedagojik Formasyon Başvuruları Sonuçları Açıklandı

 Pedagojik Formasyon Başvuruları Kesin Kayıt Sonuç Listesi Yayınlandı


<p>​</p><p style="text-align: center;"> <strong>İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ</strong></p><p style="text-align: center;"> <strong>SERTİFİKA PROGRAMI İLE İLGİLİ DUYURULAR</strong></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p rtenodeid="6" style="text-align: justify;"><strong style="color: red;">&#160;<a href="/haberler/Documents/ped_for_kesin_kayit_listesi_2018_.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>2018-2019 Formasyon Programı Kesin Kabul Listesi&#160;için tı<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="16"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>klayın</a></strong></p><p rtenodeid="6" style="text-align: justify;"><strong style="color: red;"><br/></strong></p><p rtenodeid="6" style="text-align: justify;"><strong rtenodeid="13" style="color: red;">*</strong><span rtenodeid="11" class="ms-rteForeColor-2" style="font-family: calibri, sans-serif; font-size: 11pt; text-decoration: none solid #ff0000;">&#160;</span><span rtenodeid="12" class="ms-rteForeColor-2" style="font-family: calibri, sans-serif; font-size: 11pt; text-decoration: none solid #ff0000;"><strong>Listede kesin kayıt hakkı kazananların, kayıt işlemleri 18.09.2018 Salı günü mesai bitimine kadar tamamlanacaktır</strong></span></p><div><span style="font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif;"><br/></span></div><p rtenodeid="6" style="text-align: justify;"><strong style="color: red;"></strong><br/></p><p style="text-align: justify;"><strong><br/></strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>Genel Bilgiler</strong></p><ul><li>Başvuru ve kayıt süreci ile ilgili her türlü açıklama ve duyuru, tebliğ niteliğinde olup İstanbul Aydın Üniversitesi <a href="https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/Pages/default.aspx" target="_blank"> <strong>www.aydin.edu.tr</strong></a> adresinden yapılacaktır. </li></ul><p style="text-align: justify;">&#160;</p><ul><li>Kesin kaydınızın yapılabilmesi için öncelikle 30 Ağustos-9 Eylül 2018 tarihleri arasında <strong> </strong>online başvuru formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Eksik bilgi içeren müracaatlar geçersiz kabul edilecektir.</li></ul><p style="text-align: justify;">&#160;</p><ul><li>Üniversitemize ayrılan kontenjanın tümü (200) İstanbul Aydın Üniversitesi son sınıf ve üniversitemizin mezun öğrencilerine tahsis edilecektir.<br/><br/>&#160;</li><li>Dersler hafta içi akşam 17:00&#39;den sonra yapılacaktır.</li></ul><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><table width="59%" border="1" cellspacing="0" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td colspan="3" class="ms-rteTable-default" style="width: 33.3333%;"><div align="center"><strong><br/> MEZUNLAR ile HALEN SON SINIFTA BULUNAN ÖĞRENCİLER İÇİN İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN AÇILMASI ve KONTENJAN VERİLMESİ TALEP EDİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI LİSTESİ</strong>​​<br/> <br/> </div></td></tr><tr><td width="9%" class="ms-rteTable-default"> <strong>SIRA NO</strong></td><td width="29%" class="ms-rteTable-default"> <strong>ATAMAYA ESAS OLAN ALAN</strong></td><td width="62%" class="ms-rteTable-default"> <strong>MEZUN OLUNAN VEYA DEVAM EDİLEN (4. SINIF) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">1</td><td class="ms-rteTable-default">Rehberlik</td><td class="ms-rteTable-default">Psikoloji Bölümü</td></tr><tr><td rowspan="6" class="ms-rteTable-default">2​​​​​</td><td rowspan="6" class="ms-rteTable-default">İngilizce​​​​​</td><td class="ms-rteTable-default">İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce)</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">İngiliz Dil Bilimi Bölümü</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Çeviri Bilimi Bölümü (İngilizce)</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü</td></tr><tr><td rowspan="2" class="ms-rteTable-default">3​</td><td rowspan="2" class="ms-rteTable-default">Sosyoloji​</td><td class="ms-rteTable-default">Sosyoloji Bölümü</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Felsefe Bölümü</td></tr><tr><td rowspan="3" class="ms-rteTable-default">4​​</td><td rowspan="3" class="ms-rteTable-default">Türk Dili ve Edebiyatı​​</td><td class="ms-rteTable-default">Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Türk Halk Bilimi Bölümü</td></tr><tr><td rowspan="2" class="ms-rteTable-default">5​</td><td rowspan="2" class="ms-rteTable-default">Çocuk Gelişimi​</td><td class="ms-rteTable-default">Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Çocuk Gelişimi Bölümü</td></tr><tr><td rowspan="2" class="ms-rteTable-default">6​</td><td rowspan="2" class="ms-rteTable-default">Grafik​</td><td class="ms-rteTable-default">Grafik Tasarım Bölümü</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Görsel İletişim Tasarımı Bölümü</td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">&#160; </p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;"><strong>KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER</strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>&#160;</strong></p><ul><li>Kayıt için başvuru dilekçesi</li><li>Lisans mezunları için onaylı mezuniyet belgesi veya diploma ve onaylı not transkripti</li><li>Halen Lisans Öğrencisi olanlar için onaylı öğrenci belgesi ve onaylı not transkripti</li><li>Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)</li><li>2 Adet vesikalık fotoğraf</li><li>Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair dekont (Formasyon ücreti 2.054 TL&#39;dir)</li><li>Eksik belge ile gelen kayıt evrakları kabul edilmeyecektir.</li><li>Ders Muafiyet işlemleri için son başvuru tarihi 21 Eylül 2018&#39;dir. Bu tarih sonrasında gelen muafiyet başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Kesin kayıt için gelen öğrenciler, muaf olmak istedikleri derslere dair transkript bilgilerini de yanlarında bulundurmalılardır.</li></ul><p style="text-align: justify;"> <strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>Başvuru Tarihleri:</strong> 30 Ağustos-9 Eylül 2018</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Kesin Kayıt ve Ders Kaydı:</strong> 10-15 Eylül 2018</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Ders Muafiyet Başvuruları İçin Son Gün: </strong>21 Eylül 2018</p><p style="text-align: justify;"> <strong>Derslerin Başlaması:</strong> 17 Eylül 2018</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">Pedagojik Formasyon Programının yürütülmesinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.09.2014 gün ve 75850160-104.01-07-3111 sayılı kararı ekinde yer alan &quot;Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usül ve Esaslar &quot; temel alınır.</p><p> <br/> </p>

Yayınlandı:
29.8.2018

Kategori:
Akademiden

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes