2017-18 İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce Muafiyet ve Bütünleme Sınav Sonuçları

 2017-18 İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce Muafiyet ve Bütünleme Sınav Sonuçları


<p>​2017-18 Akademik Yılı&#160;İngilizce Hazırlık Okulu 12.09.2018 tarihinde Yapılan&#160;İngilizce Muafiyet ve Bütünleme Sınavı Sonuçları <a href="/haberler/Documents/2017%20-%202018%20Akademik%20Y%C4%B1l%C4%B1%2012.09.2018%20Tarihinde%20Yap%C4%B1lan%20%C4%B0ngilizce%20Muafiyet%20ve%20B%C3%BCt%C3%BCnleme%20S%C4%B1nav%C4%B1%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf" target="_blank"><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">için tıklayınız.</span></a></p>

Yayınlandı:
13.9.2018

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes