İng. Dili ve Edb. Arş.Gör. Ön Değerlendirme Komisyon Raporu

 İng. Dili ve Edb. Arş.Gör. Ön Değerlendirme Komisyon Raporu yayınlanmıştır.


<p>​</p><p style="text-align: center;"><strong>TC.<br/></strong><strong><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ<br/></strong><strong>FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ,</strong><strong>&#160; </strong><strong>İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI&#160;<br/></strong><strong>ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: center;">İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,&#160; İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı&#39;nda açık bulunan araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların&#160; &quot;Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik&quot; uyarınca ön değerlendirmesi yapılmış ve değerlendirme sonucu aşağıda verilmiştir. </p><p style="text-align: center;">&#160;</p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-1"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 11.1111%;"><strong>NO</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1" style="width: 11.1111%;"><p style="text-align: center;"><strong>ADAYIN BAŞVURDUĞU BÖLÜM</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>PROGRAM</strong></p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 11.1111%;"><strong>ADAYIN ADI SOYADI</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1" style="width: 11.1111%;"><strong>ADAYIN ALES PUANI</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 11.1111%;"><strong>60%</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1" style="width: 11.1111%;"><strong>ADAYIN YABANCI DİL PUANI</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 11.1111%;"><strong>40%</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1" style="width: 11.1111%;"><strong>TOPLAM</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-1" style="width: 11.1111%;"><strong>AÇIKLAMA</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"><strong>1</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1">İngiliz Dili ve Edebiyatı</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Sermet Melis BAYSAL</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">87,886</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">53</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">90</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">36.00</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">89.00</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Değerlendirmeye alınması uygundur.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"><strong>2</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1">İngiliz Dili ve Edebiyatı</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Göksu GÜZELORDU</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">88.05</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">52.83</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">90</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">36.00</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">89.00</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Değerlendirmeye alınması uygundur.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"><strong>3</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1">İngiliz Dili ve Edebiyatı</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Saliha İRENCİ</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">82.27</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">49.36</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">&#160;&#160;&#160;&#160; 95</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">38</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">87.36</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Değerlendirmeye alınması uygundur.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"><strong>4</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1">İngiliz Dili ve Edebiyatı</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Burak ASLAN</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">89.87</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">53.92</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">83.75</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">33.50</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">86.36</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Değerlendirmeye alınması uygundur.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"><strong>5</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1">İngiliz Dili ve Edebiyatı</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Hilal Güner </td><td class="ms-rteTableOddCol-1">76.77</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">46.06</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">96.25</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">38.50</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">84.56</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Değerlendirmeye alınması uygundur.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"><strong>6</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1">İngiliz Dili ve Edebiyatı</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">İrem İLHAN</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">85.08</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">51.04</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">81.25</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">32.50</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">83.54</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Değerlendirmeye alınması uygundur.</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"><strong>7</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1">İngiliz Dili ve Edebiyatı</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Elçin ÇİLİNGİR</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">77.64</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">46.58</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">83.75</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">33.50</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">80.08</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Değerlendirmeye alınması uygundur.</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-1"><td class="ms-rteTableEvenCol-1"><strong>8</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-1">İngiliz Dili ve Edebiyatı</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Fatma ÖZTÜRK</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">80.69</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">&#160;&#160;&#160; -</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">56.25</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">&#160;&#160;&#160; -</td><td class="ms-rteTableOddCol-1">-</td><td class="ms-rteTableEvenCol-1">Yabancı Dil Puanı Dolayısıyla değerlendirmeye uygun değildir.</td></tr></tbody></table><p><strong>&#160;</strong></p>

Yayınlandı:
 

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No