İletişim Fakültesi

 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü İçin Verilen Yardımcı Doçent İlanı


<p>​<a href="/haberler/Documents/%C4%B0leti%C5%9Fim%20%20Fak%C3%BCltesi%20-%20Televizyon%20Habercili%C4%9Fi%20ve%20Programc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20-%2024.10.2017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>İletişim Fakültesi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü - 24.10.2017.pdf</a></p>

Yayınlandı:
24.10.2017

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No