<img alt="İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’de üniversitelerin yerellikten sıyrılarak.." src="/haberler/HaberResimleri/Dr.-Mustafa-Aydın.jpg?RenditionID=11" style="BORDER: 0px solid; ">

   Doç. Dr. Mustafa Aydın: "Üniversiteler yerellikten sıyrılmalı"

  İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’de üniversitelerin yerellikten sıyrılarak ‘Universal’ kavramının altının doldurması gerektiğini vurguladı. “Bir üniversite yerel olamaz, yerel olursanız yerel kalırsınız” dedi.


<p>​<strong style="text-align: justify;">Türkiye İhracatçılar Meclisi&#39;nden (TİM) ödül aldınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir hedef belirledi, bu hedefe ulaşmak için neler yapacaksınız?</strong></p><p><strong>&#160;</strong><span style="text-align: justify;">G</span><span style="text-align: justify;">elişmiş ülkelerde, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40&#39;lık bir bölümü, hizmet sektöründen sağlanmaktadır. Türkiye&#39;nin 145 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık 43 milyar dolarlık kısmı da hizmet ihracatından karşılanmaktadır. Bu sektörler içerisinde eğitim, uluslararası öğrencilerden sağladığı ekonomik girdinin yanı sıra, oluşturduğu çarpan etkisi ve diğer sektörlerle sağladığı sinerji sayesinde, çok önemli bir katma değere sahiptir. Bu öğrenciler, ülkelerinde Türkiye&#39;nin fahri büyükelçileri gibi hareket etmelerinin yanında, o ülkelerde iş yapan firmalarımızın insan kaynağı ihtiyacının da en önemli dayanak noktası niteliğindedir. Halen ülkemizde eğitim gören 140 bin uluslararası öğrencimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin ekonomik olarak dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olmasını istiyor. </span><span style="text-align: justify;">Biz hizmet sektöründe eğitimi temsil ediyoruz. Eğitimin hizmet sektöründeki payını döviz girdisi ile artıracağız. Bunu gerçekleştirmenin tek yolu, uluslararası öğrenci sayısını arttırmak olacak. </span><span style="text-align: justify;">Ülkemizin 2023 hedeflerinden &#39;350 bin uluslararası öğrenci&#39; seviyesine ulaşılabilmesi yolunda bizler de çalışmalarımıza devam edeceğiz.</span></p><p><span style="text-align: justify;"><img src="/haberler/PublishingImages/sema%20semra.jpg" alt="sema semra.jpg" style="margin: 5px; width: 384px; height: 512px;"/><br/></span></p><p><span style="text-align: justify;"><br/></span></p><p>&#160;<strong style="text-align: justify;">Yükseköğrenimde uluslararası işbirliklerini de önemsiyorsunuz.</strong></p><p>&#160;<span style="text-align: justify;">Biz üniversitemizde 2003 yılından bu yana iş birliği çalışmalarımızı aktif olarak yürütüyoruz. Dünyanın </span><span style="text-align: justify;">doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar 500 üniversite ile iş birliği yapıyoruz. Burada temel hedef, iki üniversitenin karşılıklı olarak eksikliklerini görerek birbirlerini tamamlamalarına yardımcı olmaktır. Öğrenci değişimi yapıyoruz. Bir insan ne kadar fazla kişiyle iletişim kuruyorsa o kadar zengin demektir.</span></p><p><strong>&#160;</strong><strong style="text-align: justify;">Öğrenci değişim programları da bu noktada önemli bir rol oynuyor.</strong></p><p><strong>&#160;</strong><span style="text-align: justify;">Üniversite, &#39;Universal&#39; yani &quot;evrensel&quot; kavramıyla yakın ilişkili bir yapıdır. Bir üniversite yerel olamaz. Yerel olursanız yerel kalırsınız. Bu &#39;Universal&#39; kavramının altını doldurmak için iş birliklerini her zaman yapmak zorundayız.</span></p><p>Bu iletişimi ve etkileşimi sağlayabilmek için üniversite iş birliklerinin yanı sıra Erasmus gibi öğrenci değişim programları da çok önemli. Bizim 141 ülkeden 6 bin 87 uluslararası öğrencimiz var. Bu demek oluyor ki üniversitemizde 141 ülkenin kültürü var. Her dinden, dilden, siyasi görüşten bireyler aynı çatı altında toplanabiliyor. Bu çalışmalar sayesinde üniversiteler evrenselleşerek, dünya üniversitesi oluyor.</p><p><strong>Haber: Ayşe Sema Sayar (İAHA)</strong><br/></p>

Yayınlandı:
25.1.2019

Kategori:
Röportaj

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes