Yabancı Diller YO. İng. Haz. Prog. Başk. Öğretim Elemanı İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

 İstanbul Aydın Üniversitesi 19.06.2017 Tarihinde Yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları


<p> <br/> </p>&#160;<a href="/haberler/Documents/Temmuz%202017%20HAZIRLIK%20%C3%96n%20De%C4%9Ferlendirme%20Sonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/> &gt;&gt; İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Başk. 19.06.2017 Tarihinde Yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.</a> <div><strong class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration: none solid #ff0000;"><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span><br/></strong></div>

Yayınlandı:
6.7.2017

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No