<img alt="" src="/haberler/PublishingImages/çocuk-haklarıı.png" style="BORDER: 0px solid; ">

 Çocuk Haklarının Neler Olduğunu Biliyor musunuz?

 İstanbul Aydın Üniversitesi, Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Ayşin Kaplan Sayı ile çocuk haklarını konuştuk.


<p>​</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><em style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent;">1989 senesinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve bugüne kadar 193 ülkenin imzaladığı ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, yalnızca kağıt üstünde kaldığı bir metin olmaktan öteye geçemediğini her geçen gün bir başka örnekle kanıksadığımız bu zamanlarda, sözleşmeyi hatırlamak, dahası hatırlatmak adına İstanbul Aydın Üniversitesi, Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Ayşin Kaplan Sayı ile çocuk haklarını konuştuk.</em></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><span style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent; font-weight: 700;">Büyümüş de küçülmüş olsun olmasın, kocaman insan gibi görünsün&#160;görünmesin, ağabey, abla olsun olmasın bize çocuğun tanımını yapar mısınız?</span></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye göre erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bana göre ise çocuk iki anlama gelmektedir; gelecek ve umut.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><span style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent; font-weight: 700;">Birleşmiş Milletler&#160;Genel Kurulu tarafından&#160;20 Kasım 1989&#160;tarihinde benimsenen&#160;Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf devletler çocukların her türlü ihmal, istismar ve şiddet karşısında&#160;gerekli tüm yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alması gerektiği vurgulanmıştır. Sizce ülkeler ve yetişkinler üzerilerine&#160;düşen sorumlukları yerine getiriyorlar mı?</span></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Türkiye’nin 1995 yılında yürürlüğe koyduğu sözleşmenin toplam 54 maddesi bulunmaktadır. Bu maddelerde ayrımcılıkla mücadeleden tutun da, kimlik, bakım, özgür düşünme, cinsel istismar ve suç işleyen çocukların topluma kazandırılmasına ilişkin birçok konu ele alınmaktadır. Gelişmiş olarak nitelendirdiğimiz ülkeler sözleşme maddelerini uygulama konusunda bizim gibi gelişmekte olan ülkelere nazaran daha iyi durumdadırlar. Özellikle eğitim, koruma ve cinsel istismar başlıkları bizden çok daha iyi konumda oldukları başlıklardır.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><em style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent;"><span style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent; font-weight: 700;">DÜNYADA ÇOCUKLAR HALA BİREY OLARAK ALGILANMAMAKTA!</span></em></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Türkiyeyi ele alırsak; aslında ciddi mekanizmalara sahip olmasına rağmen istikrarlı çalışmaların olmaması en büyük dezavantajı oluşturmaktadır. Nitekim Türkiye uluslararası anlaşmaların çoğuna taraf olmakla birlikte; Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunu kurmuş ve Çocuk Hakları ile ilgili ilk strateji belgesini de benimseyen ülkedir. Yetişkin kapsamında durumu ele alacak olursak; beslenme, eğitim, sağlık, korunma neredeyse hiçbir alanda büyük bir kesim yetişkinin Türkiye’de çocuklar konusunda sorumlu davrandığını söylemek mümkün değildir. Dünyada çocuklar hala birey olarak algılanmamakta; anne-babanın bir uzantısı veya malı olarak görülmektedir. Veriler incelenirse bu durum çok daha fazla netlik kazanmaktadır. Nitekim Türkiye’de bir milyona yakın çocuk işçi bulunmakta; çocuk işçilerin öncelikleri ise aile geçimine katkıda bulunmaktır.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><span style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent; font-weight: 700;">YOKSULLUK, AYRIMCILIK, ÇOCUK ADALET SİSTEMİ…</span></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><span style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent; font-weight: 700;">İngiltere’de yapılan iki ayrı araştırma ülkede artan yoksulluğun en çok çocuklara yansıdığını gösterdi. Bir araştırma okula giden çocukların büyük bölümünü açlık çektiğini ortaya koyarken, başka bir araştırma kaybolan veya evden kaçan çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarın giderek yaygınlaştığını gösterdi. İngiliz Hükumeti&#160;Çocuk hakları konusunda neden ilerleme gösteremiyorlar?</span></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Britanya dünyanın en zengin dördüncü ülkesi ama çocukların üçte biri yoksul; dahası, eşitsizlikler artıyor. En iyi koşullarda doğan bir çocuk yoksul bir çocuktan ortalama 13 yıl daha fazla yaşıyor. Britanya, hemen tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla çocuğu cezaevlerine koymuş durumda –yaklaşık 3 bin çocuk. İngiltere’de 2004 yılında ortaya çıkan cinsel istismar skandalı korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Rapora göre, 1997 ile 2013 yılları arasında 1400’den fazla çocuk “korkunç” şekilde cinsel istismara maruz kaldı. Sonuç olarak sözleşemeye imza atmak yetmiyor. Sözleşmeye taraf olan ülkeler çocuk hakları konusunda yoksulluk, ayrımcılık, çocuk adalet sisteminde üstleri düşen sorumlukları yerine getirmesi gerekiyor.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><span style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent; font-weight: 700;">İster tek&#160;başına olsun isterse ana–babası veya herhangi bir başka kimse ile birlikte&#160;bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk&#160;kural ve usulleri uyarınca mülteci sayılan bir çocuğun yaşadığı zorluklar nelerdir?</span></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Öncelikle mülteci çocuk dediğimizde tabi ki savaştan kaçarak başka bir ülkeye sığınmış; güven konusunda ve temel ihtiyaçları konusunda ciddi sıkıntılar yaşamış tramvatik etkiye maruz kalmış bir çocuktan bahsediyoruz. Bu sebeple &#160;mülteciliğin özellikle çocuklarda yol açtığı sonuçların çok ciddi olduğunu söylemek mümkün. Bunlardan birincisi çocukların mültecilik durumunda çoğunlukla rol modellerini kaybetmesi. &#160;Ebeveynlerden biri veya diğerinden, büyük çoğunlukla kaçış sırasında babadan ayrılmak çocuğu önemli bir rol modelinden yoksun bırakır. Mülteci ebeveynlerden her ikisi de orada olsa bile çocuklarına rol modeli sağlama potansiyellerini, normal hayatlarını ve yasam biçimlerini kaybettiklerinden, rol modeli olma görevlerini sürdüremeyebilirler.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><em style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent;"><span style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent; font-weight: 700;">ÇOCUKLARIN ROLLERİ DEĞİŞMEKTEDİR</span></em></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Bir diğeri ise mültecilik koşullarında çocukların rollerinin değişmesi. Ebeveynlerden birinin olmadığı durumlarda, çocuklar yetişkinlerin sorumluluklarını almak zorunda kalabilir. Erkek çocuk olmayan babanın üretime dair islerini üstlenirken, örneğin, büyük kız küçük çocuklara bakımda annenin yerini alabilir. Sonuçta, bu iş yükü ve rol çocukların gelişimsel ihtiyaçları olan oyun ya da okula gitme gibi fırsatlarını olumsuz etkilemektedir.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Üçüncü bir durum çocukların göç edilen bölgeye hızlı adaptasyonu; ebeveynlerin ise daha yavaş adapte olmasından kaynaklı çocuk ve ebeveyn arasında giderek büyüyen yabancılaşmadır. Dördüncü ve en önemli konulardan birisi ise mülteci çocukların eğitimidir. Özellikle anadili korumak kimliği sürdürmek için önemli bir faktördür. Mülteci çocuklar kendi dillerini kullanmaya ve korumaya teşvik edilmelidir. Eğer mülteci çocuklar sığınma ülkesindeki ulusal okullara devam ediyorlarsa ve eğitim dili anadillerinden farklı ise, kendi anadillerini korumaları ve göz ettikleri ülkenin dilinde okuma yazma öğrenebilmelerini sağlayacak özel destek mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><span style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent; font-weight: 700;">Elbette çocuklar dahil hiç kimse renklerine, cinsiyetlerine, tabiiyetleri ve inançlarına göre farklı muameleye tabi tutulmamalıdır; fakat günümüzde çocukların yaşadıkları ayrımcılığın bedelini daha ağır ödüyorlar. Çocukların yaşadıkları ayrımcılık daha çok hangi alanlarda yaşanıyor?</span></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">2013 yılında yayımlanan Türkiye’de Çocuğa Karşı Ayrımcılık Raporu’na göre belirlenen ayrımcılık alanları şu şekildedir: 1. Irka dayalı ayrımcılık, 2. Etnik kökene dayalı ayrımcılık, 3. Dinsel inanca dayalı ayrımcılık, 4. Cinsiyete dayalı ayrımcılık, 5. Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık, 6. Engelliliğe dayalı ayrımcılık, 7. Ekonomik ayrımcılık, 8. Çocuğun birinci derece yakınının meslek ve/veya işleri, 9. Çocuğun birinci derece yakınlarından birisinin cezaevinde bulunması, 10. Çocuğun gelişimsel, fiziksel farklılık(lara) ya da dezavantaj(lara) sahip olması, 11. Eğitim sistemi kaynaklı ayrımcılık, 12. Çocuğun anne ve/ veya babası ile birlikte olamaması, 13. Çocuğun kurum bakımı altında olması, 14. Çocuğun suça sürüklenerek ya da suç mağduru olarak çocuk adalet sistemine dahil olması, 15. Çocuğun birinci derece yakınlarından birisinin engelli, hasta ve/veya bakıma muhtaç olmasıdır.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><span style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent; font-weight: 700;">Günümüzde çocuk işçilerin sayıları her geçen gün artmakta. Bu anlamda ülkemizdeki yasal düzenlemeleri yeterli buluyor musunuz?</span></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Çocuk işçiliği maalesef Dünyanın pek çok ülkesinde karşımıza çıkan bir sorundur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2014 yılına ait İstatistiklerle Çocuk Bülteni’ne göre Türkiye’de nüfusun yüzde 29.4’ü yani 22 milyon 838 bin 482 kişi çocuk. Çocuk işçiliğiyle ilgili olarak 2012’de TUİK tarafından yapılmış ‘’Çocuk İşgücü Anketi’ne’’ göre çalışan 893 bin çocuğun &#160;yüzde 44.7’si tarım, yüzde 24.2’si sanayi ve yüzde 31’i hizmet sektöründe yer almaktadır.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><em style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent;"><span style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent; font-weight: 700;">ÜLKELERE GÖRE GELİR DÜZEYİ ARTTIKÇA; ÇOCUK İŞÇİLİĞİ AZALMAKTADIR</span></em></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Fakat ilginç olan şudur ki; &#160;ülkelere göre gelir düzeyi arttıkça çocuk işçiliği azalmaktadır. Yani çocuk işçiliğini tetikleyen faktörlerin başında yoksulluk ve eğitim politikaları gelmektedir. dünyada istihdam sorunları çözülmedikçe, tutarlı eğitim politikaları ve uygulamaları yerleşmedikçe ve emek piyasasının kuralları, takibi ve kontrolü sağlanmadıkça çocuk işçiliğinin önlenmesi çok mümkün görünmemektedir. dünyada bu konudaki en büyük sorunsalın yasalardan ziyade; uygulamalar ve kontrolde yapılan sıkıntılara bağlı olduğunu düşünüyorum.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><span style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent; font-weight: 700;">14 Ekim 1990’da&#160; sözleşmeye dâhil olan Türkiye’de çocukları koruyucu bir yasa mevcut mu?</span></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Tabiki; öncelikle Anayasamızın 41. Madde; 42. Madde&#160; ve 61. Maddesi doğrudan çocukların korunması, topluma kazandırılması ve eğitimleri ile ilgilidir. Ayrıca Anayasamızdaki maddelere paralel olarak Türk Medeni Kanunun 346. Maddesi, 347. Maddesi ve 348. Maddesi de yine çocuğun koruması, korunması ve velayeti ile ilgilidir. 5271 sayılı Ceza Mukamesi Yasası’da çocuklara yönelik cinsel istismarı ele almaktadır. 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası ise çocuklara verilecek cezaları ele almaktadır. 5395 sayılı Kanun ise doğrudan Çocuk Koruma Kanunu’dur. &#160;03.07.2005 tarihinde kabul edilmiştir ve bu kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><span style="outline: 0px; font-size: 16px; background: transparent; font-weight: 700;">Son olarak Üniversitemizde faaliyette bulunun ‘Çocuk Üniversitesi’nin çalışmalarından bahseder misiniz? Hedefleriniz ve amaçlarınız nelerdir?</span></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Cumartesi Okulları, Kış okulları ve Yaz okulları şeklinde ‘Eğitim-Öğretim yürüten Çocuk Üniversitemiz; 6-15 yaş grubundaki öğrencilerle çalışmaktadır. Öğrencilerin eğitimlerinin &#160;yanı sıra Aile Eğitimleri, Öğretmen Eğitimleri ve Kurumsal Eğitimlerini de sürdüren Çocuk Üniversitesi’nde özellikle öğrencilerin okullarda almadıkları farklı dersler, farklı konular veya farklı kişilerle tanıştırılması ve öğrencilerin vizyonlarının, düşünme becerileri ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi &#160;hedeflenmektedir. Uzun vadeli hedefimiz ise eğitimde özel sektörün geliştirilmesini sağlayarak; Türkiye’deki eğitim politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve eğitim politikalarına yön vermektir. &#160;Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliği’ne üye olan Merkezimiz (EUCU.NET) Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliğinin ”Çocuk Üniversitesi Vizyon ve Misyonunu” benimsemiş olmakla birlikte; Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliğinin yurt dışı tüm kongre ve faaliyetlerine aktif katılım göstermektedir. Ücretli ve ücretsiz eğitimlerle ülkemizin tüm gruplarını ve tüm çocuklarını kucaklamayı ilke edinmiş olan İAÜ Çocuk Üniversitesi; ücretsiz olarak devlet ve özel okullara kampüs içinde veya da okullarda atölye programları sunmaktadır. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin kuruma&#160; kayıt edilebilmesi için, ailelerin&#160; çocuklarının ”Üstün Zihin Düzeyinde olduğunu gösteren Genel Yetenek Testi” sonucunu kuruma iletmeleri gerekmektedir.&#160; Öğrencinin üstün zekâlı ve yetenekliler eğitimi programına kabul edilebilmesi için yaşıtlarının %95’inin üzerinde olması; en üst %5’lik düzeyde performans sergilemesi esas alınmaktadır. Genel Yetenek Testlerinin özel bir kurumda veya bir devlet kurumunda yapılmış olması yeterlidir. Normal zihin düzeyindeki öğrencilerimizin ise&#160;<a href="http://cocukuniversitesi.aydin.edu.tr/" target="_blank" style="font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #009eed; text-decoration-line: underline; outline: 0px; transition: color 0.15s;">www.cocukuniversitesi.aydin.edu.tr</a>&#160;adresindeki kayıt formunu doldurmaları ve kurumla temasa geçmeleri gerekmektedir.</p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><br/></p><p style="margin-bottom: 1.75em; outline: 0px; font-size: 16px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: #333333; font-family: lato, arial, helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><br/></p>

Yayınlandı:
6.7.2017

Kategori:
Röportaj

Alt Kategori:
 

Birim:
Kurumsal İletişim Birimi

Departman:
Burçak Cürül Öztürk

 Yes