2020-2021 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve Uluslararası Kredi Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları/2020-2021 Erasmus+ Study Mobility & International Credit Mobility Results

2020-2021 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve Uluslararası Kredi Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları
2020-2021 Erasmus+ Study Mobility & International Credit Mobility Results

Dear Erasmus+ Departmental Coordinators and Students,

2020-2021 Erasmus+ Study and International Credit Mobility Results are in tables below. But primarily please READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY.

 • Erasmus+ Study Mobility & International Credit Mobility Placement Results announced as in the table are the final results.
 •  

  IMPORTANT NOTE:

 • In light of the worldwide COVID-19 pandemic evolution and the partners' deadlines, all students who passed the internal selection and have signed the Letter of Commitment will be nominated to the partner institutions for the spring term of 2020-2021 Academic Year. 
 • Nevertheless, students must acknowledge that the responsibilities of all financial or moral problems (visa, travel, accommodation, higher education institution / institution abroad and in other cases) due to the COVID-19 pandemic process belong to them and that the institution can not be held responsible for any expenses made in advance.
 • Selected students need to comply with the guidance and information provided by the IAU Erasmus+ Office in matters of all processes related to their Erasmus+ mobility.
 • The students who got at least 65 from language proficiency test and Erasmus+ general success score at least 65 have been selected and will be nominated directly to the partner Universities for the spring term of 2020-2021 Academic YearAlthough some students' scores are over the curve they could have not been placed to the Universities that they have chosen because of their score and limited quotas.  
 •  Department quotas were defined according to the number of the students per departments, the number of the students who have applied Erasmus+ mobility per departments, success records of departments and the number of the successful students per department. Students in the waiting list (YEDEK) have the opportunity to participate the mobility without having the grant.
 • Erasmus+ funds are provided by European Commission through Turkish National Agency. Our students will able to be funded in frame of grant that our university has receivef from the 2019-2020 and 2020-2021 Erasmus+ Programmes Budget.
 • Students can object the Proficiency exam results until 15/09/2020, 4 PM. Objections can only be made by completing a petition and sending it to the Erasmus+ Office's official email address: [email protected]. The draft can be found below.
 • Because of the COVID 19 pandemics, Students who have passed the selection and who intend to participate in the Programme must log in their Erasmus+ Online Application form and sign "The Letter of Commitment " until 15/09/2020, 4 PM to guarantee their participation to the study mobility. Otherwise, the students will lose the chance to participate the mobility. We also suggest the zero granted students to access their Erasmus+ Online Application and sign the Letter of Commitment as they have the chance to get the grant later on.  

The link to the Erasmus+ Online Application System is: http://erasmusapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Main&.
If you have forgotten your UBIS user/password you can request a reset of it using the log in page https://ubis.aydin.edu.tr/?Pointer=ResetPassword& or you can contact IAU's Students Affairs Department to request a reset of your password.
For any other technical difficulties you can contact us via email at [email protected]. Until 15/09/2020, 4 PM. Any requests related to the Letter of commitment sent after this date will be disregarded.

 • The students who have deserved to participate 2020-2021 Erasmus+ Study mobility must take the Online Linguistic Support (OLS) offered by European Commission and submit the results to the Erasmus+ Office. The links to the OLS will be sent to students' personal emails.
 • An Orientation program will be held ONLINE for the students who will participate Erasmus+ Programme. Attendance is compulsory and necessary. The date and time will be announced on IAU Erasmus+ website and via email to all students who have signed the Commitment Letter.
 • The students who manage to enrol for the courses should follow up the necessary steps that they need to complete.
 • Erasmus+ Faculty and Departmental Coordinators need to give the necessary assistance to the students who are going to attend the Erasmus+ Programme.
 • The coordinators and students should check the application deadlines of the partner universities to start the Erasmus+ process on time.
 • The successful students will be nominated to the partner universities as soon as possible.
 • EACH STUDENT'S PROCESS WILL BE FINALIZED AFTER THE APPROVAL OF LEARNING AGREEMENT BY BOTH IAU AND PARTNER UNIVERSITY AND OBTAINING THE ACCEPTANCE LETTER AND NECESSARY VISA.
 •  

  On behalf of Istanbul Aydın University Erasmus+ Office we thank every single student who applied for Erasmus+ Programme and we wish them all the best.

   

   

  2020-2021 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve Uluslararası Kredi Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

  Değerli Erasmus+ Koordinatörleri ve Sevgili Öğrenciler,

   

  2020-2021 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve Uluslararası Kredi Hareketliliği yerleştirme sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Ancak öncelikli olarak lütfen AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

   

 • Tablolarda açıklanan sonuçlar nihai sonuçlardır.
 •  

  ÖNEMLİ NOT:

  Lütfen göz önünde bulundurunuz ki Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayınlanan metnin 13. sorusunda "Yükseköğretim kurumları, Pandeminin devam etmesi ve bundan dolayı da hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapılacak herhangi bir harcamanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceği ve karşılanmayacağını öğrencilere ilan etmelidir" İfadesi yer almaktadır (https://www.ua.gov.tr/media/vlpmng0r/corona-vir%C3%BCs_sss_22052020.pdf ). İlgili ifadede belirtildiği gibi, değişim programlarının açılmaması durumunda, hareketlilik gerçekleştirmek üzere öğrencilerimizin yapacağı harcamaların karşılanması mümkün olmayacaktır.

   

 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için Yabancı Dil Sınavı en az 65 ve Erasmus+ başarı puanı en az 65 olan öğrenciler asil veya yedek olarak 2020-2021 Akademik Yılı Bahar döneminde gitmeye hak kazanmışlardırBazı öğrenciler Erasmus+ Başarı Puanları veya tercihleri nedeniyle tercih ettikleri üniversitelerden birine yerleştirilememiş olabilir. Bu öğrenciler uygun olan üniversitelere yerleştirildiler. Bazı öğrenciler ise barajı geçseler bile üniversite tercihleri sebebiyle hiçbir üniversiteye yerleştirilememiş olabilir.
 • Bölüm kontenjanları belirlenirken bölüm öğrenci sayısı, bölümden başvuran öğrenci sayısı ve başarılı öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak bölümün Erasmus+ başarı performansına göre asil öğrenci listeleri belirlenmiştir. Yedekte bulunan öğrencilerin hareketliliğe hibesiz olarak katılma hakkı bulunmaktadır.
 • Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2019-2020 ve 2020–2021 akademik yılı için Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir.
 • Öğrencilerin Yabancı Dil Erasmus+ sonuçlarına itiraz etmeleri için son tarih 15 Eylül 2020 saat 16:00'dir. İtirazlar dilekçe ile Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne eposta yoluyla göndermelidir.
 • COVID-19 pandemisi sebebiyle, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrenciler  15.09.2020 Saat:16:00'ye  kadar  Erasmus+ Online Başvuru sistemine giriş yapıp "Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Taahütnamesi"ni imzalamak zorundadırlar. Aksi takdirde, hareketliliğe katılma haklarını yitireceklerdir. Hibesiz öğrencilere de daha sonra hibe çıkma olasılığı olduğundan onların da taahhütname imzalamalarını tavsiye etmekteyiz.

Erasmus+ Online Başvuru sistemin linki: http://erasmusapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Main&
UBIS kullanıcı / şifrenizi unuttuysanız, oturum açma sayfasını kullanarak sıfırlama talebinde bulunabilirsiniz: https://ubis.aydin.edu.tr/?Pointer=ResetPassword&  veya IAU Öğrenci İşleri Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.
15/09/2020, saat 16:00 tarihine kadar diğer teknik sorunlar için [email protected]  adresinden e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu tarihten sonra taahhütname ile ilgili gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır.

 • 2020 - 2021 Erasmus+ programından Hibeli ya da Hibesiz olarak yararlanmaya hak kazanan tüm öğrencilerin Erasmus+ ile eğitim görecekleri ülkelerin vizelerini aldıktan sonra Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Çevrimiçi (Online) Dil Sınavına Girmeleri gerekmektedir. Akabinde Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğümüze 1. OLS sınav sonucunun bildirilmesi gerekmektedir.  Çevrimiçi (Online) Dil Sınavın linki e-postalarınıza iletilecektir.
 • Erasmus+ kapsamında ADAY gösterilen öğrencilere Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından süreç hakkında bilgi vermek amacıyla Online Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Online Toplantıya tüm öğrencilerin katılımı gerekli ve zorunludur. Toplantının linki ve saati için lütfen erasmus.aydin.edu.tr'den duyuruları takip ediniz.
 • Erasmus+ hareketliliğine ADAY gösterilen öğrencilerin gidecekleri üniversitenin web sayfasını ziyaret etmeleri, başvuruları için belirlenen SON TARİHLERİ ve gerekli işlemleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.
 • Fakülte/bölüm Koordinatörlerinin ekteki listede yer alan bahar döneminde değişimden yararlanacak olan öğrencilere gideceği kuruma başvuru işlemleri konusunda destek vermeleri gerekmektedir.
 • Öğrencinin karşı kuruma başvurusunda gecikme olmaması için Koordinatörlerin ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.
 • ÖĞRENCİLERİN PARTNER ÜNİVERSİTELERE GİTMEYE HAK KAZANMALARI İÇİN KARŞI KURUMDAN KABUL MEKTUPLARINI ALMASI, DERS EŞLEŞTİRMELERİNİN HER İKİ ÜNİVERSİTE TARAFINDAN ONAYLANMASI VE VİZE SÜREÇLERİNİN TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR.
 • Başvuran ve ilgi gösteren bütün adaylara teşekkür eder, bu süreçte başarılar dileriz.

  Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

   

  Please click below for general lists of Erasmus+ Study Mobility results (KA103)

  2020-2021 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCİ DİL SINAVI SONUÇLARI (KA103).pdf

  2020-2021 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ (KA103) YERLEŞTİRME LİSTESİ.pdf

  Please click below for general lists of Erasmus+ Study Mobility results (KA107)

  2020-2021 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCİ DİL SINAVI SONUÇLARI (KA107).pdf

  2020-2021 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ (KA107) YERLEŞTİRME LİSTESİ.pdf

  IMPORTANT NOTE: DURUM: ASİL-HİBELİ: GRANTED

                                                YEDEK-HİBESİZ: ZERO-GRANTED

  Objection Letter Template/İtiraz Dilekçesi

güncelleme: 18.9.2020 17:25