2020-2021 Erasmus+ Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları 2020-2021 Erasmus+ Traineeship Mobility Placement Results

2020-2021 Erasmus+ Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

2020-2021 Erasmus+ Traineeship Mobility Placement Results

Dear Erasmus+ Departmental Coordinators and Students,

2020-2021 Erasmus+ Traineeship Mobility Placement Results are in tables below. But primarily please READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY.

IMPORTANT NOTE:

 • In light of the worldwide COVID-19 pandemic evolution all students who passed the internal selection and have signed the Letter of Commitment will be granted with a two months Erasmus+ grant within the 2020-2021 Academic Year. 
 • Nevertheless, students must acknowledge that the responsibilities of all financial or moral problems (visa, travel, accommodation, higher education institution / institution abroad and in other cases) due to the COVID-19 pandemic process belong to them and that the institution cannot be held responsible for any expenses made in advance.
 • Selected students need to comply with the guidance and information provided by the IAU Erasmus+ Office in matters of all processes related to their Erasmus+ mobility.

 

 • Erasmus+ Traineeship Mobility Placement Results announced as in table are going to finalized after the students sign their "Letter of Commitment Regarding Erasmus+ Traineeship". 
 • The students who got at least 65 from language proficiency test and at least 65 from Erasmus+ general success score have been selected as granted students.
 • The students who would like to participate the Erasmus+ Traineeship mobility in the 2020-2021 Academic Year should send via email to the Erasmus+ Office ( [email protected] )their updated Acceptance letters for Erasmus+ Traineeships until 30.09.2020 and their approved LA for traineeships until 31.10.2020.
 • In light of the COVID 19 pandemic, graduating students can use their right acquired within the scope of the Erasmus+ Internship Mobility at the graduation stage, provided that they complete it within the following 18 months from the date of their graduation.
 • The European Commission has approved that in the context of the COVID 19 pandemic and as a temporary measure for the possibility of affecting student internship mobility in the fall of 2020, in case in which the traineeship mobility cannot start physically, the mobility can also start online WITH THE APPROVAL OF THE HOME AND HOST INSTITUTIONS.

           Under these circumstances;
 • Participants DO NOT receive individual support grants during the virtual mobility period. Participants are eligible for grants only when physical mobility begins abroad.
 • Participation in these activities should be supported by relevant documents.
 • Participants will be able to start using OLS licenses from the very beginning of virtual mobility.
 • Academic recognition of learning outcomes (virtual and physical) for both mobility periods is provided.
 • During the 2020-2021 Academic Year, 19 students will be awarded with the Erasmus+ grant for the Erasmus+ Traineeship Mobility after all students present their necessary documents to IAU Erasmus+ Office till the deadline. Students will be granted for only 2 months. However, in case of any raise in 2020-2021 Erasmus+ Traineeship Mobility budget, the necessary information regarding this issue will be announced on IAU Erasmus+ web page erasmus.aydin.edu.tr.
 • Erasmus+ funds are provided by European Commission through Turkish National Agency. Our students will be able to be funded in frame of grant that our university has been assigned with.
 • Students can object the results until 15/09/2020, 4 PMObjections can only be made by completing a petition and sending it to the Erasmus+ Office's official email address: [email protected]. The draft can be found below.
 • Because of the COVID 19 pandemics, Students who have passed the selection and who intend to participate in the Programme must log in their Erasmus+ Online Application form and sign "The Letter of Commitment " until 15/09/2020, 4 PM to guarantee their participation to the traineeship mobility. Otherwise, the students will lose the chance to participate the mobility. We also suggest the zero granted students to access their Erasmus+ Online Application and sign the Letter of Commitment as they have the chance to get the grant later on.

   The link to the Erasmus+ Online Application System is: http://erasmusapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Main&    

  If you have forgotten your UBIS user/password you can request a reset of it using the log in page https://ubis.aydin.edu.tr/?Pointer=ResetPassword& or you can contact IAU's Students Affairs Department to request a reset of your password.

  For any other technical difficulties you can contact us via email at [email protected]. Until 15/09/2020, 4 PM. Any requests related to the Letter of commitment sent after this date will be disregarded.
 • The students who have deserved to participate 2020- 2021 Erasmus+ Traineeship Mobility must take Online Linguistic Support held by European Commission after having their visa and submit the results to the Erasmus+ Office. The links to the OLS will be sent to students' personal emails.
 • An Orientation program will be held ONLINE for the students who will participate Erasmus+ Programme. Attendance is compulsory and necessary. The date and time will be announced on IAU Erasmus+ website and via email to all students who have signed the Commitment Letter.
 • Erasmus+ Faculty and Departmental Coordinators need to give the necessary assistance to the students who are going to attend the Erasmus+ Programme.
 • EACH STUDENT'S PROCESS WILL BE FINALIZED AFTER THE APPROVAL OF TRAINEESHIP AGREEMENT BY BOTH IAU AND PARTNER INSTITUTION AND OBTAINING THE ACCEPTANCE LETTER AND THE NECESSARY VISA.

   

  On behalf of Istanbul Aydın University Erasmus+ Office we thank every single student who applied for Erasmus+ programme and we wish them all the best.

   

  2020-2021 Erasmus+ Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

  Değerli Erasmus+ Koordinatörleri ve Sevgili Öğrenciler,

   

  2020-2021 Erasmus+ Staj hareketliliği yerleştirme sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Ancak öncelikli olarak lütfen AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

   

  ÖNEMLİ NOT:

  Lütfen göz önünde bulundurunuz ki Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayınlanan metnin 13. sorusunda "Yükseköğretim kurumları, Pandeminin devam etmesi ve bundan dolayı da hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapılacak herhangi bir harcamanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceği ve karşılanmayacağını öğrencilere ilan etmelidir" İfadesi yer almaktadır (https://www.ua.gov.tr/media/vlpmng0r/corona-vir%C3%BCs_sss_22052020.pdf ). İlgili ifadede belirtildiği gibi, değişim programlarının açılmaması durumunda, hareketlilik gerçekleştirmek üzere öğrencilerimizin yapacağı harcamaların karşılanması mümkün olmayacaktır.

   
 • Tablolarda açıklanan sonuçlar öğrencilerin taahhütnameleri imzalamaları durumunda nihai hale gelecek sonuçlardır.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği için Yabancı Dil Sınavı en az 65 ve Erasmus+ başarı puanı en az 65 olan öğrenciler gitmeye hibeli olarak hak kazanmışlardır.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliğine 2020-2021 Akademik Yılı içerisinde katılmak isteyen öğrencilerin 30.09.2020 tarihine kadar staj yeri bulduklarına dair Kabul mektubunu Koordinatörlüğümüze e-posta olarak göndermelidir. Akabinde, 30.10.2020 tarihinde kadar onaylı Erasmus+ Staj Anlaşmanı e-posta olarak göndermelidir.
 • Öğrencilerimiz mezuniyet aşamasındaki Staj Hareketliliği kapsamında kazanılmış hakkı, gerek aktif öğrenciliğin devam ederken gerekse mezuniyet tarihinden itibaren COVID-19 pandemi nedeniyle 18 ay içerisinde tamamlamak kaydıyla kullanabilirler. 
 • Avrupa Komisyonu, Pandemi nedeniyle alınan önlemlerin 2020 güz dönemindeki öğrenci staj hareketliliklerini de etkileme ihtimaline yönelik olarak geçici bir tedbir mahiyetinde hareketliliklerin fiziksel olarak başlayamaması durumunda çevrimiçi başlayabilmesine onay vermiştir.  Bu durumda;
 • Sanal hareketlilik süresinde katılımcılar bireysel destek hibesi almaz. Katılımcılar, yurt dışında fiziksel hareketlilik başladığında hibe almaya hak kazanırlar.
 • Bu faaliyetlere katılım kanıtlayıcı belgelerle desteklenmelidir.
 • Katılımcılar OLS lisanslarını sanal hareketliliğin başından itibaren kullanmaya başlayabilecektir.
 • Her iki hareketlilik süresi için de (sanal ve fiziksel) öğrenim çıktılarının akademik tanınması sağlanır.
 • 2020-2021 Akademik yılında Erasmus+ Staj Hareketliliği için 19 öğrencinin hibeli olarak gitmesi öngörülmektedir. Öğrenciler sadece 2 ay üzerinden hibe alabilecektirYedekte bulunan öğrencilerin hareketliliğe hibesiz olarak katılma hakkı bulunmaktadır.  Ancak 2020 ve 2021 Erasmus+ Staj Hareketliliği bütçelerinde herhangi artış olması durumunda gerekli duyuru erasmus.aydin.edu.tr web sayfamızdan yapılacaktır. 
 • Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2020–2021 akademik yılı için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir.
 • Öğrencilerin Yabancı Dil Erasmus+ sonuçlarına itiraz etmeleri için son tarih 15 Eylül 2020 saat 16:00'dir. İtirazlar dilekçe ile Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne eposta yoluyla göndermelidir.
 • COVID-19 pandemisi sebebiyle, Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılacak öğrenciler  15.09.2020 Saat:16:00'ye  kadar  Erasmus+ Online Başvuru sistemine giriş yapıp "Erasmus+ Staj Hareketliliği Taahütnamesi"ni imzalamak zorundadırlar. Aksi takdirde, hareketliliğe katılma haklarını yitireceklerdir. Hibesiz öğrencilere de daha sonra hibe çıkma olasılığı olduğundan onların da taahhütname imzalamalarını tavsiye etmekteyiz.

  Erasmus+ Online Başvuru sistemin linki: http://erasmusapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Main&

  UBIS kullanıcı / şifrenizi unuttuysanız, oturum açma sayfasını kullanarak sıfırlama talebinde bulunabilirsiniz: https://ubis.aydin.edu.tr/?Pointer=ResetPassword&  veya IAU Öğrenci İşleri Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

  15/09/2020, saat 16:00 tarihine kadar diğer teknik sorunlar için [email protected]  adresinden e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu tarihten sonra taahhütname ile ilgili gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır.
 • 2020 - 2021 Erasmus+ programından Hibeli olarak yararlanmaya hak kazanan tüm öğrencilerin Erasmus+ stajı yapacakları ülkelerin vizelerini aldıktan sonra Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Çevrimiçi (Online) Dil Sınavına Girmeleri gerekmektedir.   Akabinde Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğümüze 1. OLS sınav sonucunun bildirilmesi gerekmektedir. Çevrimiçi (Online) Dil Sınavın linki e-postalarınıza iletilecektir.
 • Erasmus+ kapsamında ADAY gösterilen öğrencilere Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından süreç hakkında bilgi vermek amacıyla Online Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Online Toplantıya tüm öğrencilerin katılımı gerekli ve zorunludur. Toplantının linki ve saati için lütfen erasmus.aydin.edu.tr'den duyuruları takip ediniz.
 • Fakülte/bölüm Koordinatörlerinin ekteki listede yer alan yaz döneminde değişimden yararlanacak olan öğrencilere gideceği kuruma başvuru işlemleri konusunda destek vermeleri gerekmektedir.
 • ÖĞRENCILERIN PARTNER KURUMA GITMEYE HAK KAZANMALARI IÇIN KARŞI KURUMDAN KABUL MEKTUPLARINI ALMALARI, STAJ IÇIN ÖĞRENIM ANLAŞMALARININ IMZALANMASI VE VIZE SÜREÇLERININ TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDIR.

  Başvuran ve ilgi gösteren bütün adaylara teşekkür eder, bu süreçte başarılar dileriz.

   

  Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

   

  Please click below for general lists of Erasmus+ Traineeship Mobility results

  2020-2021 ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ YABANCİ DİL SINAVI SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME LİSTESİ (KA103).pdf

   

  IMPORTANT NOTE: DURUM: ASİL-HİBELİ: GRANTED

                                                           YEDEK-HİBESİZ: ZERO-GRANTED

                                                            KAZANAMADI- NOT ELIGIBLE

  Objection Letter Template/İtiraz Dilekçesi

güncelleme: 18.9.2020 17:43