Sign In

 Dini Bayram Algısı Anketi

​​Dini Bayram Algısı Anketi

 İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) tarafından “DİNİ BAYRAM ALGISI” Anket çalışması yapılacaktır.
 Bu çalışmanın amacı 18-27 ve üzeri yaş grubunda yer alan ve etnik köken, bölge, inanç, sosyo-ekonomik durum, sosyo –kültürel değerler vb. bakımdan büyük bir çeşitlilik içeren İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu bir sosyal kümede dini bayramlar ekseninde ortaya çıkan değerler algısını araştırmaktır.
 Bu çalışmada gençliğin dini bayramlara ilişkin değer yargıları gençlerin çeşitlilik gösteren ilgileriyle, eğilimleriyle, ekonomik, kültürel ve çeşitli aidiyetleriyle kıyaslanarak değişen bayram algısı ile ilgili bir projeksiyon oluşturmak adına bazı tespitler yapılması ve Kurban Bayramından önce 2000 öğrenciye uygulanması amaçlanmaktadır.

güncelleme: 29.11.2016 11:43