Sign In

 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

tibbi_lab.jpg

Bu programın öğrencileri;

Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarları 1200 m2 alan üzerine kurulmuş olup, kendi içlerinde farklı bölümlere ayrılmıştır.​

Biyokimya Laboratuvarı

Ø  Numune Kabul ve Numune Hazırlık

Ø  Biyokimya Otomasyon Laboratuvarı

Ø  Biyokimya Öğrenci Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Ø  Numune Kabul

Ø  Mikrobiyoloji Öğrenci Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı

Ø  Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Ø  Viroloji Laboratuvarı

Ø  İFA Laboratuvarı

Ø  Ekim Odası

Ø  Mikroorganizma Tanımlama Laboratuvarı

Ø  Besiyeri Hazırlık

Ø  Sterilizasyon​


Laboratuvarımız: 300-400 yatak kapasiteli hastanenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, biyolojik numunelerden Klinik Biyokimya ve Klinik Mikrobiyoloji testlerinin kabulünü ve raporlandırılmasını sağlayabilecek, geniş spektrumda test panelini uygulayabilen ve hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmak için alanındaki değişimleri  ve yenilikleri takip ederek, uluslararası standartlarda teknik ekipmanlarla donatılmış alt yapıya sahiptir.

Öğrencilerimiz klasik yöntemlerin yanı sıra temel bilgilerini gelişmiş laboratuvar teknolojileri ile sentezleyerek Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizden gelen numunelerle gerçek laboratuvar ortamında uygulama yapma imkanına sahiptirler. Mezun olduklarında kazandıkları tecrübe ile deneyimli bir tekniker olarak profesyonel çalışma hayatlarına adım atabilirler.​

Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler

Ø  Laboratuvar iş güvenliği konusunda, kişisel koruyucu ekipmanlar, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atık yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

Ø  Laboratuvarlarda Kullanılan Malzemeleri tanıyıp kullanır ( Balonjoje, Cam Pipetler, Puar, Hassas Teraziler, Öze, Petri Kutusu)

Ø  Kan alınan tüplerin içeriğinde bulunan anti kuagülant ve aktivatörlerin özelliklerini bilerek çalışılmak istenen testin ihtiyaçları doğrultusunda numune kabul kriterlerine uygun olarak numune alır.

Ø  Hasta ve numune kabullerde kullanılan hastane otomasyon sistemi hakkında bilgi sahibidir ve en az bir LIS sistem kullanır.

Ø  Numune hazırlık safhasında, numune kabul ve ret kriterlerini bilir ve bu alanda kullanılan Santrifüj, Vortex, Tüp roller gibi cihazları kullanır.

Ø  Mikrobiyoloji/Biyokimya/Hematoloji/Seroloji/immünoloji/Endokrinoloji/Androloji/Elektroforez/Koagülasyon/Toksikoloji ve İlaç düzeyleri/Genetik Tanı testlerini uygulayarak oto analizörlerde ve manuel cihazlarda çalışabilir. Bu testlerin çalışıldığı cihazların teknik özelliklerini bilerek, bakımını, kalibrasyonu ve kontrolünü yaparak sonuç üretir.

Ø  Laboratuvar kalite yönetim sistemlerini, akreditasyon ve validasyon şartlarını uygular.

Ø  Hasta hakları mahremiyeti ve çalışan hakları konusunda yeterli eğitimi alır. ​


​                                 ​Laboratuvar Donanımı (Cihaz ve Ekipmanlar)


Mikrobiyoloji Laboratuvarında

 

        o    Hastane Otomasyon Sistemi (LIS)

        o    VİTEK –MS bakteri İdentifikasyon cihazı

        o    Roche taq man 48 real time cihazı 

        o    PCR

        o    Jel görüntüleme sistemi

        o    İmmünfloresan mikroskobu

        o    Elektroforez tankları

        o    Well wash

        o    Mikro Elisa

        o    Blooting Çalışma cihazı

        o    Otoklav

        o    Koloni sayıcı

        o    Mikroskop

        o    Sogutmalı Santrifüj

        o    Eppendorf santrifüj

        o    Etüv

        o    Kuru hava sterilizatörü

        o    Distile su cihazı

        o    Hassas terazi

        o    PH metre

        o    Mikrodalga fırın

        o    DİRCT HEAT CO2 İnkübatörü

        o    Mikropipet

        o    Manyetik karıştırıcı​

Biyokimya Laboratuvarında

 

         ​o    Hastane Otomasyon Sistemi (LIS)

         o    Hormon Otoanalizörü

         o    Biyokimya Otoanalizörü

         o    Koagülasyon Otoanalizörü

         o    Kan Sayımı Cihazı

         o    İdrar Sediment Cihazı

         o    İdrar Otoanalizörü

         o    Işık Mikroskobu

         o    Soğutmalı Santrifüj

         o    Hematokrit Santrifüj

         o    Eppendorf Santrifüj

         o    Kan Gruplama Sistemi​

         o    Mikro Santrifüj

         o    Sedimentasyon Cihazı

         o    Vortex

         o    Spektrofotometre

         o    Kan gazı

         o    Manuel Koagülasyon Cihazı

         o    Glukometre

         o    Benmari

         o     Biyokimya Cam Malzemeleri

         o    Çeker Ocaklar


güncelleme: 8.12.2016 22:54