Sign In

 Tıbbi Görüntüleme Laboratuvarı

tibbi1.jpg

Bu programın öğrencileri;

Öğrencilerimiz; Sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji ünitelerinde, hekimin gerekli gördüğü çekimler için hastayı tetkike hazırlayıp yüksek teknolojiye sahip;​

Ø  Konvansiyonel / dijital röntgen

Ø  Ultrasonografi

Ø  Bilgisayarlı Tomografi

Ø  Manyetik Rezonans

Ø  Mamografi

Ø  Anjiografi,

Ø  Floroskopi

Ø  Sintigrafi gibi sistemleri kullanabilecek, görüntü elde edebilecek, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilecek, edindiği bilgi ve beceriyle çalışma hayatlarına tecrübeli birer tekniker olarak başlayabileceklerdir.​


Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler

Ø  Hastayı ve kendisi dahil çalışan personeli korumak amaçlı ekipmanları tanıp, kullanır ve özel koruyucu ekipmanlar ( kurşun önlük, gonad ve tirois koruyucular vb. ) hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

Ø  Radyasyon güvenlik önlemlerini uygular.

Ø  Anatomik yapıları iyi bilerek radyolojik anatomiyi ayırt eder.

Ø  Tıbbi ve radyolojik terimleri bilir.

Ø  Tıbbi görüntüleme cihazı ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirir.

Ø  Tıbbi Görüntülemede en çok kullanılan ve temel görüntüleme yöntemi olan Röntgen cihazı ve onun ekipmanlarını iyi derecede bilir.

Ø  Gerek hastalarda gerekse tarama amaçlı sağlıklı kişilerde kullanılan, kadınlar açısından özel öneme sahip, erken tanı aracı olarak kullanılan Mammografiye hastayı hazırlayıp çekim yapar.

Ø  Kaiteli yaşam açısından geriatrik hastalarda  önemli olan Kemik Yoğunluk Ölçüm cihazını (BMD) tanıp kullanır.

Ø  Kesitsel görüntüleyle tanıda önemli bir yere sahip, en yaygın kullanılan yöntemlerden Bilgisayarlı Tomografi cihazı tanır, hastayı hazırlayıp çekim yapar.

Ø  Yine kesitsel görüntü almaya yarayan iyonizan radyasyon içermeyen Magnetik Rezonans cihazı tanır hastayı hazırlayıp çekim yapar.

Ø  Damarsal yapıların görüntülemesinde kullanılan Angiografi cihazını tanır ve kullanmayı bilir.

Ø  Film banyo/baskı ve görüntülerin elektronik kayıt işlemlerini yapar. Elde edilen görüntüleri dökümente etmek için Laser Film Printer, CD robotları, PACS sistemlerini, tanır ve kullanmayı bilir.

Ø  İmhası gereken radyoaktif atık malzemenin bertaraf edilmesine nezaret eder ve çevreye zararlı olmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasında görev alır.

Ø  Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme, floroskopi ve radyoopak madde enjeksiyonu yapar.


Laboratuvar Donanımı (Cihaz ve Ekipmanlar)

o    Röntgen Cihazı

o    Bilgisayarlı Tomografi

o    Elevatör masa

o    Isıtıcı Tankı

o    Kolimatör

o    Lazer Görüntüleme Cihazı

o    Omuz Çekici

o    Pompa Vakum

o    Vakum Yatak​


güncelleme: 8.12.2016 22:35