Sign In

 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Laboratuvarı

dokuman.jpg

Bu programın öğrencileri;

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Laboratuvarı öğrencilerimize tıbbi dokümantasyon ile ilgili edindikleri temel bilgi ve becerileri kullanarak; verileri yorumlayabilecek, değerlendirebilecek, sorunları tanımlayarak analiz edebilecek ve çözüm için planlama çalışmalarında yer ala bilecek konusuna hakim, öz güveni yüksek nitelikli tıbbi sekreterler olarak profesyonel hayatlarına adım atmalarını sağlamaktadır. 


Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler

 • Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurabilme becerisine sahip olma
 • Mesleğin gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, MS-Office uygulamalarını ileri derecede hakim olma
 • On parmak yazma tekniği ile klavye kullanabilme becerisine sahip olma
 • Çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişiminin yanı sıra resmi ve özel yazışmaları yaparak yöneticisini asiste edebilme becerisine sahip olma
 • Tıbbi terimler, kavramlar, tanımlar ve mesleki dil bilgisi yeterliliklerini kazanmış olma
 • Hasta ile doktor arasındaki koordinasyonu sağlayabilme
 • En az bir tane Hastane Bilgi Yönetim (LIS) sistemini kullanma becerisine sahip olma;
 •         * Vezne panelini
 •         * Hasta yatış panelini
 •         * Yatan Hasta ve servis panelini
 •         * ICD sistemini kullanarak uluslararası kodlama işlemlerini
 •         * Hizmet Giriş işlemlerini
 •         * Malzeme Giriş işlemlerini
 •         * Protokol, TC, Hasta No ile istenilen dosyalara ulaşma işlemlerini
 •         * Veri çekme ve istatistik işlemlerini
 •         * Epikriz oluşturma ve çıktı alma işlemlerini
 •         * Anemnez yazma işlemlerini uygulayabilme becerisine sahip olma
 • Arşivleme tekniklerini bilerek, arşiv oluşturma, düzenleme ve geliştirme uygulamalarını yapabilme
 • Hasta hakları, iş ahlakı ve etik kavramlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma​

                      Laboratuvar Donanımı (Cihaz ve Ekipmanlar)

             o    Hastane Bilgi Yönetim  (LİS) sistemi

             o    Bilgisayar ve İlgili Paket Programlar (Yazılımlar)

             o    Fax Makinesi

             o    Fotokopi Makinesi

             o    Tarayıcı

             o    Yazıcı

             o    Barkod Sistemi

             o    POS Cihazı

             o    Fatura Kesme Makinesi

             o    Yazar Kasa

             o    Dosyalama ve Arşivleme Sistemleri

             o    Parmak Okutma Cihazı

güncelleme: 8.12.2016 17:00