Sign In

 Perfüzyon Teknikleri Laboratuvarı

Perfuzyon.jpg

​​Bu programın öğrencileri;

Perfüzyon Teknikleri programının amacı, kalp damar cerrahı veya anestezist gibi bir uzman hekimin gözetiminde; 

  •  * Kalp ameliyatlarında kullanılan kalp-akciğer makinesini,
  •  * Dolaşım veya solunum yetmezliklerinde kullanılan kalp-akciğer destek cihazlarını,
  •  * Böbrek yetmezliğinde kullanılan diyaliz cihazlarını; hemo-diyafiltrasyon ve ototransfüzyon cihazlarını hazırlayıp çalıştıracak ve takip edecek sağlık teknikerleri yetiştirilmesidir.

Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler

Ø  Ameliyat esnasında hem kalbin hem de akciğerin fonksiyonlarını yerine getirecek olan kalp akciğer makinesinin kullanımını bilir. Simülatör eşliğinde vaka çalışması yapabilir.

Ø  Kalp Akciğer makinesine ait güvenlik araçlarını (seviye sensörü, bubble sensör, arteriyel basınç sensörü) kullanır.

Ø  Kalp akciğer makinesinde roller pompa başı – santrifugal pompa başı ile uygulamalı olarak çalışır.

Ø  Açık kalp ameliyatlarında kullanılan, hastanın ısı değişimini sağlayan ısı değiştirici aletini kullanır. Ayrıca kalp akciğer makinesine bağlanan ısı propları ile hasta ısısı monitorizasyonu’nu yapar.

Ø  Kalp akciğer makinesine bağlantılı olarak hemofiltrasyon cihazını kullanır.

Ø  Kan gazı cihazında ölçüm yapabilir ve çıkan sonuçlar değerlendirir.

Ø  ACT cihazında kan pıhtılaşma süresinin ölçümünü yapar.

Ø  Açık kalp cerrahisinde kullanılan destek cihazları (İntra aortik Balon Pompası (İABP), Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO), Sol Ventrikül Destek Cihazı, Geçici / Kalıcı Total Suni Kalp) hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

Ø  Ameliyathane kuralları – Sterilizasyon – steril alan/yarı steril alan hakkında bilgi sahibidir.

Ø  Kardiyovasküler cerrahide kullanılan malzemeler hakkında genel bilgi sahibidir.


Laboratuvar Donanımı (Cihaz ve Ekipmanlar)

o    Dört Başlı Kalp Akciğer Pompası

o    Kalp Akciğer Pompa Santrifüjü

o    Ameliyat masası ve aparatları ( elektrik motorlu )

o    Hasta Başı Sistemi

o    Hasta Başı monitörü​


güncelleme: 7.12.2016 21:59